Bijgewerkt: 8 december 2022

Het Financieel Café in Amstelveen bestaat drie jaar

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
29-06-2019

Op 26 juni 2019 is het 3 jarige bestaan van het Financieel Café gevierd in wijkcentrum Alleman. Samen met vrijwilligers, netwerkpartners, Balans (team schuldhulpverlening van de gemeente Amstelveen) en Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Werk en Inkomen is stilgestaan bij de resultaten die het Financieel Café heeft behaald de afgelopen drie jaar. Ook werd stilgestaan bij het feit dat op het hebben van financiële problemen helaas nog steeds een taboe heerst terwijl ook in Amstelveen er toch veel mensen zijn die problemen hebben met rondkomen.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveenweb.com - 2019)

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Werk en Inkomen (2de van links) snijdt de feesttaart aan met de medewerkers van het Financieel Café in wijkcentrum Alleman


In 2016 opende in wijkcentrum Alleman het Financieel Café XXL. Een initiatief van Participe Amstelland en Humanitas thuisadministratie. Wethouder van Ballegooijen bedankte de vele vrijwilligers van het Financieel Café.

Wethouder Van Ballegooijen: 'Het Financieel Café XXL is er voor alle bewoners van Amstelveen die vragen hebben over geldzaken of orde willen scheppen in hun financiële situatie. Het is een voorziening waarbij de inwoner zonder zich zonder vooraf of achteraf te hoeven registeren terecht kan. Het is gratis, laagdrempelig en met goed getrainde vrijwilligers. Ook is bij de gesprekken een medewerker van de gemeente aanwezig om eventuele ondersteuning te bieden. Bij het Financieel Café noteren we geen gegevens en helpen met korte, éénmalige vragen over administratie. Het is een goede laagdrempelige manier om inwoners met financiële problemen te helpen.'

Het Financieel Café kan inwoners die dat nodig hebben leren om hun financiële administratie te ordenen, met het maken van een maandbegroting of met inventarisatie van eventuele schulden en betalingsachterstanden. Ook helpen ze bij het invullen van formulieren. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij kwijtscheldingen, toeslagen en bijzondere bijstand. Ook kan het gaan om hulp bij het lezen van brieven, uitleg geven over de inhoud van brieven van instanties, bemiddeling tussen en verwijzing naar instanties, ondersteuning bij de aanvraag van een (aanvullende) bijstandsuitkering bij de gemeente of SVB. Locaties en openingstijden in Amstelveen: Wijkcentrum Alleman, Den Bloeyenden Wijngaerdt 1: elke woensdag van 10.00-12.00 uur. Ontmoetingscentrum De Meent, Orion 3: elke dinsdag van 10.00-12.00 uurAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.