Bijgewerkt: 1 februari 2023

Het 'Glazen huis voor de zorg' in Den Helder

Nieuws -> Informatief

Bron: FNV Zorg en Welzijn
20-02-2015

Op zaterdag 21 februari 2015 openen zorgmedewerkers het 'Glazen huis voor de zorg' in Den Helder. In dit huis vragen zij tot 12 maart aandacht voor de gevolgen van de 3 miljard euro die het kabinet op de zorg bezuinigt. Iedereen die zorg krijgt, of verleent en tegen problemen aanloopt, kan in het glazen huis zijn/haar verhaal kwijt. Zorgmedewerkers uit de kop van Noord-Holland zullen het glazen huis twee weken bemannen.

Veranderingen in de zorg

Vanaf 1 januari 2015 zijn de Wet Langdurige Zorg en de nieuwe WMO-wet van kracht. Deze zorgwetten hebben op dit moment al grote impact op de zorg. De thuiszorg, jeugdzorg, dagbesteding, persoonlijke begeleiding in de geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg zijn nu naar de gemeente overgeheveld met een fikse korting op het budget. Dit betekent, dat mensen hun recht op zorg mogelijk verliezen. Omdat elke gemeente zelf mag bepalen, of en hoe zij de zorg organiseert, ontstaan er verschillen tussen gemeenten en daarmee ongelijkheid voor de inwoners van verschillende gemeenten. In het hele land regent het klachten over beide wetten en de staat van de zorg. Zorgverleners en FNV roepen staatssecretaris Van Rijn op om alsnog en stevig de regie te pakken en problemen op te lossen.

Foto Amstelveen
(Bron FNV - 2015)

Actie T-shirt


Glazen huis

Gedurende de opening van het 'Glazen huis voor de zorg' is er een vol programma. Zo zijn er zorgcafé’s over jeugdzorg, thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en de sociale werkvoorziening. Ook worden er debatten gevoerd met lokale en landelijke politici en zijn er verwenmiddagen voor ouderen. Verder wordt de petitie ‘geen uitstel maar afstel’ gelanceerd om de gedwongen verhuizing van bewoners van verzorgingshuis de Golfstroom tegen te gaan. Dit als symbool voor 600.000 mensen die recht op zorg in een instelling kwijtraken door het kabinetsbeleid.

Iedereen kan van dinsdag tot en met zaterdag en op koopzondag tussen 12.00 uur en 17.00 zijn/haar verhalen inleveren. Maar ook voor een praatje, informatie over de zorg en een kop koffie is men welkom. Radiozender LOS uit Den Helder verzorgt dagelijks uitzendingen vanuit het glazen huis.

Programma opening 21 februari 2015

-Opening om 14.00 uur door wethouder Odd Wagner

-Korte toespraak Gijs van Dijk, dagelijks bestuur FNV

-Zorgmedewerkers aan het woord over acties in de zorg

-Optreden door Helders koor A-meezing

-Slotwoord om 15.00 uur door FNV-vicevoorzitter Ruud Kuin

-Optreden door Drukwerk 2

Zorgtribunaal

De zorgverhalen uit Noord-Holland worden op 12 maart 2015 van 17.00 tot 21.00 uur tijdens een vrij toegankelijk zorgtribunaal in stadsschouwburg de Kampanje in Den Helder voorgelegd aan een panel van wijzen. Daarna maken zorgmedewerkers en FNV Zorg & Welzijn hun eisen voor goede zorg aan het kabinet en staatssecretaris Van Rijn kenbaar. Het glazen huis is tussen 21 februari en 11 maart geopend van dinsdag tot en met zaterdag en op koopzondag, tussen 12.00 en  17.00 uur. Zie voor meer details over het programma: www.fnvvoorzorg.nl/denhelderAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.