Bijgewerkt: 25 juni 2022

Het Jaarrapportage Woonruimteverdeling 2021 van Eigen Haard

Nieuws -> Informatief

Bron: Woonstichting Eigen Haard
08-06-2022

Het jaarverslag Woonruimteverdeling 2021 (pdf 23 pagina’s) van woonstichting Eigen Haard is opgesteld. Het verslag, met name het deel over de sociale verhuringen, is anders opgesteld dan in voorgaande jaren. Wij hebben geprobeerd de toewijzingen meer te koppelen aan de vraag en dat visueel te presenteren met als doel sneller inzichtelijk te hebben welke groepen minder bediend worden – meldt de directie van Eigen Haard in een samenvatting van hun Jaarrapportage Woonruimteverdeling 2021.

Dit hebben wij vanuit verschillende invalshoeken benaderd waaronder gezinssamenstelling, huurprijs en leeftijd. Ook is meer aandacht gegeven aan de manier van toewijzen: zelf zoeken of direct bemiddelen. In dit memo zoomen we in op de belangrijkste en meest opvallende resultaten specifiek voor de gemeente Amstelveen.

Constateringen algemeen. Met ruim 75.000 actief woningzoekenden binnen het werkgebied van Eigen Haard is duidelijk dat er nog steeds sprake is van schaarste. Op de 441 woningen die in 2021 verhuurd zijn in Amstelveen is door 35.782 woningzoekenden gereageerd.


Het kantoorcomplex van woningstichting Eigen Haard in Amsterdam


De gemiddelde wachttijd in de Stadsregio Amsterdam voor woningen van Eigen Haard varieert sterk tussen de verschillende gemeenten. De gemiddelde inschrijftijd in jaren van de diverse gemeente waar Eigen Haard bezit heeft varieert tussen de 11 en 18 jaar. Ook in Amstelveen is voor de woningen die via het aanbodmodel verdeeld worden de wachttijd lang; 16,5 jaar.

Huurprijsklasse. Ruim de helft van de woningen (54%) is verhuurd in de prijsklasse van de kwaliteitskortingsgrens van € 433 tot de lage aftoppingsgrens van € 634. Vergeleken met andere gemeenten valt met name op dat er relatief weinig woningen verhuurd zijn in de klasse € 679-€ 752, ten gunste van de andere huur categorieën.

Herkomst. Relatief veel nieuwe huurders komen uit de eigen gemeente (59%). Ook in de andere gemeenten is dat het geval. Ruim 35.000 woningzoekenden hebben gereageerd op een woning in Amstelveen, waarvan 2.396 uit Amstelveen zelf.

Toewijzingscategorie. De lokale toewijzingsruimte dat in Amstelveen maximaal 30% mag zijn, is volledig benut. De gemeente heeft deze ruimte onder meer ingezet voor het huisvesten van beroepsgroepen (3%), Maatwerk Wonen (jongeren 28-34 jaar) (7%) en de Voorrang gemeentelijke binding (10%). De toewijzing aan overige woningzoekenden is met 56% boven wat minimaal voor deze groep beschikbaar mag zijn. Wettelijk is voorgeschreven dat dit percentage minimaal 50% moet zijn. In deze toewijzingen zit in Amstelveen echter ook de toewijzingen aan statushouders opgenomen (14%).

Labeling. Van de 441 is een groot deel toegewezen aan woningzoekenden via directe bemiddeling (44%). Dit is ruim meer dan in de andere regiogemeenten. Dit betrof vooral niet gelabelde (normale) woningen. In Amstelveen wordt daarnaast een relatief hoog aantal voor senioren gelabelde woningen direct bemiddeld naar een oudere in de eigen gemeente (7%). Daarnaast is nog eens 13% voor senioren gelabeld die regulier via WoningNet worden aangeboden aan alle woningzoekenden. Ook dit aandeel is relatief hoog ten opzichte van het gemiddelde. Hierdoor bleven er relatief weinig normale woningen over voor regulier zoekenden (10%), gemiddeld is dit 29%.

Leeftijd. Zowel de meeste toewijzingen als actief woningzoekenden waren in de leeftijdsgroep 28 tot en met 54 jaar. De grootste kans op een woning hebben woningzoekenden van 65 jaar ouder. In vergelijking met het aantal actief woningzoekenden in het aantal woningtoewijzingen in deze leeftijdsgroep relatief (heel) hoog. Opvallend is verder dat de groep jongeren 18 t/m 22 jaar het veel gemakkelijker heeft dan de groep 23 t/m 27 jaar.

Inkomen. Vooral éénpersoonshuishoudens boven de AOW in de laagste inkomensgroep hebben een boven proportionele kans om een woning toegewezen te krijgen. Verder valt op dat er in verhouding met het aantal actief woningzoekenden (44) er veel toewijzingen zijn aan meerpersoonshuishoudens boven de AOW-leeftijd met een inkomen tussen de € 40.024 en € 44.655 (6 toewijzingen).

Huishoudsamenstelling. Eénpersoonshuishoudens van jongeren van 18-22 jaar vinden makkelijker een woning in Amstelveen dan één-persoonshuishoudens van 23-27 jaar. Ook voor ‘overige huishoudens’ is het verhuringsresultaat relatief hoog.



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.