Bijgewerkt: 6 december 2022

Het Jagershuis is gered van sloop

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
13-02-2020

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen informeert het bestuur van de Vereniging Historisch Amstelveen over het besluit van het college B en W in verband met de afvoering van het pand aan de Amstelzijde 2-4 ('t Jagershuis) van het Rijksmonumenten-register. Nu blijkt dat het pand cultuurhistorische en situationele waarden heeft, ondanks de herbouw in de jaren 1960:

'Geacht bestuur,

Op 15 januari 2020 heeft de Raad van State haar tussenvonnis uitgesproken omtrent de afvoering van het pand aan de Amstelzijde 2-4 ('t Jagershuis) van het Rijksmonumenten-register. Naar aanleiding hiervan berichten wij u als volgt.

Op 4 oktober 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders een advies uitgebracht aan de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) inzake de afvoeringsprocedure. Destijds heeft het college positief geadviseerd over de afvoering van 't Jagershuis van het Rijksmonumentenregister. Hieraan lag onder meer een bouwhistorisch onderzoek ten grondslag. Uit het bouwhistorisch onderzoek bleek dat 't Jagershuis in de jaren ‘60 is herbouwd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Herberg 't Jagershuis was van oorsprong een trefpunt voor de (scheep) 'jagers' die met hun paarden de trekschuiten trokken over het jaagpad, vanaf Amsterdam langs de Amstel, richting Uithoorn. Het is gevestigd in een monumentaal pand, direct aan het water van de rivier Amstel, aan de Amstelzijde 2- 4 in Amstelveen


Op basis van een recent uitgevoerd onderzoek door de onafhankelijke adviesorganisatie Mooi Noord-Holland heeft het college haar standpunt herzien. Uit het onderzoek blijkt dat het pand cultuurhistorische en situationele waarden heeft, ondanks de herbouw in de jaren 1960. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit onderschrijft deze onderzoeksresultaten. De monumentale status houdt volgens de commissie niet in dat het pand volledig geconserveerd dient te worden. Aanvragen voor aanpassingen aan het pand zullen door de erf-goedcommissie worden beoordeeld in het licht van de omschreven waarden en de bouwen verbouwgeschiedenis van het pand.

In vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen

't Jagershuis was van oorsprong een trefpunt voor de jagers die met hun paarden de trekschuiten trokken over het jaagpad, vanaf Amsterdam langs de Amstel, richting Uithoorn. Het is gevestigd in een schitterend monumentaal pand, direct aan het water van de rivier de Amstel in het historische plaatsje Ouderkerk aan de Amstel. De vroegste gegevens over ’t Jagershuis stammen uit de 17de eeuw. Pas na een ingrijpende verbouwing in 1964 kreeg het haar huidige uiterlijk en bestemming als restaurant-hotel.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.