Bijgewerkt: 21 september 2021

Het MBO College Amstelland uit Amstelveen gaat het debat aan

Nieuws -> Informatief

Bron: Stichting Nederlands Debat Instituut
28-01-2015

Wie wordt de MBO debatkampioen van 2015? Op vrijdag 6 februari 2015 is het zo ver en gaan in Den Haag 30 teams van verschillende mbo-scholen met elkaar in debat, waaronder MBO College Amstelland uit Amstelveen. De teams debatteren dit jaar onder ander over geheel vegetarische schoolkantines en het kopen van junkfood en snoep door minderjarigen. Het debattoernooi wordt voor het negende jaar op rij georganiseerd door Stichting Nederlands Debat Instituut, met steun van o.a. het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Gastlocatie is dit jaar het ROC Mondriaan in Den Haag.

Het landelijke MBO Debattoernooi is één van de grootste studentencompetities binnen het mbo. Tijdens drie spannende debatrondes wordt bepaald welke twee teams een plek in het finaledebat verdienen. De studenten hebben de stellingen vooraf kunnen voorbereiden, maar horen pas kort van tevoren, of zij voor- of tegenstanders moeten zijn. Zij debatteren niet alleen over vegetarische schoolkantines en het kopen van junkfood en snoep door minderjarigen, maar ook over beroepsopleidingen die studenten dienen te weigeren, zodra het aantal bereikt is, waar de arbeidsmarkt om vraagt en verplichte hulp van gemeentes aan uitgeprocedeerde vreemdelingen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Verkiezingsdebat bij het Herman Wesselink College op 4 maart 2014


Het evenement kan plaatsvinden door steun van vier ministeries: het  ministerie Veiligheid en Justitie, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Doel van de Stichting Nederlands Debat Instituut is het bevorderen van retorica- en debatonderwijs binnen alle lagen van het Nederlandse onderwijs. Dit in de overtuiging, dat het oefenen in debatteren een unieke en essentiële bijdrage levert aan de ontwikkeling van jonge mensen.

De bijdrage van het debat aan de ontwikkeling van jonge mensen is tweeledig. Ten eerste leren zij spreken, luisteren en argumenteren. Dit geeft hen zelfvertrouwen en de benodigde vaardigheden om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Ten tweede leren jongeren standpunten van verschillende kanten te bekijken, te bevragen en te begrijpen. Deze toets der ideeën is de zuurstof van iedere democratie. Kortom, debatteren op school is een bewezen middel om jongeren voor te bereiden op actief burgerschap.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.