Bijgewerkt: 23 juni 2024

Het Nederlands herstelplan is door de EU goedgekeurd

Nieuws -> EU

Bron: Europese Raad
05-10-2022

De ministers van Economische Zaken en Financiën waren ingenomen met de positieve beoordeling van het Nederlandse herstelplan door de EU Commissie. De Raad heeft dit plan op 4 oktober 2022 via een uitvoeringsbesluit goedgekeurd.

Nationale herstelplannen worden eerst door de EU Commissie beoordeeld, waarna de beoordeling ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Raad. Deze plannen moeten de landspecifieke aanbevelingen van 2019 en 2020 volgen en aansluiten op de algemene EU-doelstellingen om een groenere, digitalere en meer concurrerende economie tot stand te brengen. In het Nederlandse plan worden ook enkele van de landspecifieke aanbevelingen behandeld die de Raad in juli 2022 heeft aangenomen.

Na de goedkeuring van het besluit krijgt Nederland tot € 4,7 miljard aan subsidies uit het herstelfonds toegewezen. Daarmee kan het land zijn economisch herstel na de coronapandemie stimuleren en de groene en de digitale transitie financieren.

Het Nederlandse plan. In het plan wordt 48% van de totale toegewezen middelen besteed aan klimaatdoelstellingen, waaronder investeringen voor het koolstofvrij maken van de economie.

Foto Amstelveen
(Bron EU - 2022)

Zbyněk Stanjura (1964), minister van Financiën van Tsjechië en Lid van de Raad van Bestuur van de European Investment Fund: 'Ik ben zeer verheugd dat wij vandaag hebben besloten het Nederlandse herstelplan te steunen. Deze € 4,7 miljard komt op het juiste moment om de Nederlandse economie te versterken en veerkrachtiger te maken in de huidige energiecrisis'

Het omvat investeringen en hervormingen om de uitrol van hernieuwbare energiebronnen te versnellen, evenals investeringen in duurzame mobiliteit en natuurherstel. Verscheidene maatregelen dragen ook bij aan de REPowerEU-doelstellingen, om snel de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen te verminderen en de groene transitie vooruit te helpen, en aan de landspecifieke aanbeveling inzake energie voor 2022. Het gaat dan om investeringen in offshore-windenergie en energie-efficiëntie in woningen, en om een nieuwe energiewet, die investeringen in het elektriciteitsnet moet vergemakkelijken en consumenten in staat moet stellen zelfgeproduceerde hernieuwbare energie te verkopen.

In het plan gaat 26% van de toegewezen middelen naar de digitale transitie. Het gaat onder meer om investeringen in kwantum­technologie, artificiële intelligentie, digitaal onderwijs en digitale overheid. Het plan omvat ook hervormingen op het gebied van informatiebeheer voor een open en transparant openbaar bestuur.

Volgende stappen. De Commissie zal de financiering uitbetalen zodra de lidstaat de mijlpalen en streefdoelen voor investeringen en hervormingen in het herstelplan heeft bereikt.

Achtergrond. Het herstelfonds maakt deel uit van NextGenerationEU, de gecoördineerde respons van de EU op de uitdagingen van de pandemie voor de Europese economie, waarbij die economie ook voorbereid wordt op de groene en de digitale transitie. De € 672,5 miljard uit het fonds zal worden gebruikt om de hervormingen en investeringen te ondersteunen die de lidstaten in hun herstelplannen hebben beschreven.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.