Bijgewerkt: 17 april 2024

Het Oude Dorp van Amstelveen is straks minder leefbaar en bereikbaar

Nieuws -> Informatief

Bron: Bewoners en ondernemers van het Oude Dorp
24-01-2020

Het Oude Dorp van Amstelveen is straks minder leefbaar en bereikbaar voor ondernemers en bewoners. Verkeerscirculatie wordt drastisch aangepast op wensen enkele horecaondernemers zonder samenspraak met bewoners en andere ondernemers.

De gemeente Amstelveen heeft veel plannen met het Oude Dorp. Er is een facelift gepland om een mooi authentiek straatbeeld te creëren en natuurlijk krijgen we te maken met de A9 ontwikkelingen. Daarnaast staat er een verkeersherinrichting van het Oud Dorp voor de deur. Reden hiervoor, is dat er een gevoel heerst van onveiligheid in het oude Dorp, door verkeer wat soms te hard rijdt. Gemiddeld gemeten 15 km per uur, waar 30 is toegestaan. Daarnaast ervaart men hinder van sluipverkeer tijdens de spits in de ochtend en avond.

Foto Amstelveen
(Bron Google Maps/ Amstelveenweb.com - 2020)

Het plan: afsluiting van het gemotoriseerde verkeer in de Dorpsstraat en eenrichtingsverkeer in de Stationsstraat


Natuurlijk wil iedereen een veilige en prettige omgeving om te wonen, werken en te recreëren in het Oude Dorp. En er zijn veel maatregelen mogelijk om hier iets aan te doen; van extra signalering tot rigoureuze maatregelen als het afsluiten van straten. Bewoners en ondernemers tegen concrete plannen gemeente voor afsluiting Dorpsstraat en eenrichtingsverkeer op de Stationsstraat

N.a.v. een brandbrief, ingediend namens een deel van de horeca, om de Dorpstraat af te sluiten is er een motie ingediend door de VVD/CDA/D66/CU en aangenomen door de gemeenteraad. Reden van de brandbrief is de mogelijk onveilige huidige situatie in de Dorpstraat aldus de horecaondernemers. Wat echter vele bewoners en andere ondernemers in het Oude Dorp veel zorgen geeft, is dat er geen enkele samenspraak met bewoners heeft plaatsgevonden en naast afsluiting van de Dorpstraat ook eenrichtingverkeer op de Stationsstraat volgens de gemeente moet gaan komen.

De bewoners luiden de noodklok, omdat hierdoor de leefbaarheid en bereikbaarheid zeer wordt ingeperkt. Ook heeft er geen samenspraak plaatsgevonden met bewoners, het Wijkplatform en de Klank Bord Groep (KBG) die de bewoners en het Oude Dorp vertegenwoordigen. Ook is er niet bij andere dan horeca ondernemers getoetst wat hun standpunt is. Sterker nog, de in een vroeg stadium ingediende alternatieven tegen afsluiting en eenrichtingsverkeer zijn stelselmatig van tafel geveegd zonder onderliggende argumenten. Het onderzoeksbureau SWECO ingehuurd door de gemeente, heeft dan ook puur de door gemeente vooraf geïnstrueerde varianten onderzocht zonder naar betere alternatieven te onderzoeken. Het afsluiten van de Dorpstraat is hierbij in alle vier de voorgedragen varianten opgenomen alsof het besluit al is genomen. Bewoners hebben i.s.m. ondernemers, de KBG en het Wijkplatform een aantal alternatieven tegen afsluiting van de Dorpsstraat en eenrichtingsverkeer op de Stationsstraat aangedragen, bijvoorbeeld:

1: Het sluipverkeer weren bij de bron door het niet meer kunnen inrijden vanaf Keizer Karelweg naar de Ouderkerkerlaan. Dus 1 richtingsverkeer op de Ouderkerkerlaan het dorp uit in plaats van afsluiting van de Dorpsstraat en eenrichtingsverkeer op de Stationsstraat. Hiermee wordt in 1 keer al het sluipverkeer naar gemeentehuis en KLM omgeleid via Keizer Karelweg en Handweg en wordt het Oude Dorp direct ontlast.

2: Nog meer snelheidsbeperkende maatregelen in het Oude Dorp d.m.v. bijvoorbeeld as-verschuivingen (plantenbakken op de weg) zodat verkeer op elkaar moet wachten maar geen beperkingen van de leefbaarheid en bereikbaarheid voor bewoners geeft.

Door bovenstaande maatregelen zou afsluiting van de Dorpsstraat niet meer nodig zijn, er is immers geen sluipverkeer meer aanwezig. En ontstaat er een veiliger Oude Dorp aangezien wij erin geloven dat wij als hoofdzakelijk bestemmingsverkeer meer rekening houden met de rest van het verkeer dan het sluipverkeer.Schrijnend is dat de gemeente in 2009 ook een dergelijk voorstel heeft gedaan omtrent afsluiting van wegen in het Oude Dorp, wat toe op eenzelfde verzet stuitte. Meer informatie over de situatie in 2009 is te vinden o.a. op https://herbertraat.com/2009/06/01/afsluiting-stationsstraat-oude-dorp-van-de-baan/

Echter lijkt de huidige wethouder (Rob Ellermeijer VVD) nu niet voornemens zich naar de wensen van bewoners en ondernemers (m.u.v. de horecaondernemers die het voorstel hebben gedaan) te schikken;  procedures worden niet gevolgd, de in het leven geroepen participatiegroepen worden niet gehoord en het aangestelde ingenieursbureau mag enkel werken met door gemeente en wethouder geïnstrueerde scenario's wat ze zelf ook erg graag anders hadden willen zien.

Met 10 keer zoveel bewoners als ondernemers in het Oude Dorp willen wij dat de stem van de bewoners ook telt en daarmee rekening wordt gehouden met de impact van de maatregelen op de bewoners. De oorzaak van het probleem ligt met de afslag van de A9 en het sluipverkeer, buiten het Oude Dorp dus waarom komen de maatregelen dan ten laste van de bewoners en ondernemers? Daarnaast kan het niet zo zijn dat de verkeerscirculatie drastisch wordt aangepast op wensen van een groep horecaondernemers, al begrijpen wij natuurlijk de wens voor een ruimer terras. Ook zou het de gemeente sieren, als zij actie gaan ondernemen op de al jaren lange doorn in het oog van bewoners; het parkeerbeleid, of eigenlijk het ontbreken hiervan waardoor vele bewoners hun eigen auto nergens kunnen parkeren…

Op 4 februari 2020 organiseert de gemeente, met de verantwoordelijke wethouder Rob Ellermeijer, een informatieavond voor iedereen in het Oude Dorp over deze drastische wijzigingen van verkeerscirculatie in het Oude Dorp. Het wordt tijd dat de gemeente haar bewoners en ondernemers serieus gaat nemen.

Lees ook: Drie alternatieve verkeerscenario’s Oude Dorp vanuit doelgroep bewoners en ondernemers (pdf 17 pagina’s)Namens, Bewoners Oude Dorp, Ondernemers Oude Dorp, Klankbord Groep, Wijkplatform Oude DorpAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.