Bijgewerkt: 22 maart 2023

Het Oude Dorp van Amstelveen wordt verkeersluw

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-05-2020

De verkeersituatie in het Oude Dorp van Amstelveen wordt aangepast voor een betere verkeersveiligheid en leefbaarheid. De Dorpsstraat tussen café Het Wapen van Amstelveen en Museum Jan wordt afgesloten. De Stationsstraat en het zuidelijke deel van de Dorpsstraat worden alleen voor bewoners en ondernemers toegankelijk. Dit wordt geregeld met beweegbare paaltjes.

Het college van B en W van Amstelveen stelde eerder al een voorkeursvariant vast met het afsluiten van de Dorpsstraat tussen café Het Wapen van Amstelveen en Museum Jan.  'Dat houden we in stand. Dit gedeelte van de Dorpsstraat wordt ingericht als voetgangersgebied. De afsluiting draagt bij aan onze doelstelling van een verkeersluw Oude Dorp en het weren van doorgaand verkeer.' -zegt Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer.

Volgens de voorkeursvariant zou er ook eenrichtingsverkeer komen in de Stationsstraat en het zuidelijke deel van de Dorpsstraat. 'Tijdens de inspraak bleek dat bewoners en ondernemers grote waarde hechten aan de bereikbaarheid. Daarom kunnen zij in de nieuwe situatie toch in twee richtingen door de Stationsstraat en het zuidelijke deel van de Dorpsstraat blijven rijden' – aldus de wethouder.Deze straten worden bovendien ingericht als een gebied waar de auto te gast is. 'Op deze manier komen we de bewoners en ondernemers tegemoet en zorgen we er tegelijk voor dat het Oude Dorp verkeersluw wordt' - zegt Ellermeijer.

De paaltjes komen bij de toegang aan de westkant in de zuidelijke Dorpsstraat direct na de toegang van de parkeerplaats voor Du Monde/Happy Bodies en aan de oostkant in de Stationsstraat direct voor grillclub Haddock, direct na het straatje Tempelhof. De straatinrichting aan de oostkant krijgt na het spoortje een uitstraling van ‘shared space’, waar de auto te gast is.

Om te voorkomen dat sluipverkeer via de Badlaan en het Zetveld toch de Dorpsstraat in kan rijden komt er een knip tussen Zetveld en Veenplaats. Het college heeft woensdag 7 mei 2020 ingestemd met het verkeersbesluit. Er is een zes weken durende bezwaarprocedure.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.