Bijgewerkt: 2 augustus 2021

Het Vocaal Theologen Ensemble in de Kruiskerk

Nieuws -> Kerk

Bron: Protestants Amstelveen
21-05-2014

Op zondag 1 juni 2014 om 17.00 uur wordt in de Kruiskerk Amstelveen, Van der Veerelaan 30a, een vesper in Anglicaanse stijl gehouden. Het Vocaal Theologen Ensemble, bestaande uit circa 20 theologen en medewerkers van de VU, brengt onder leiding van Hanna Rijken een Choral Evensong, met Anglicaanse hymnen, anthems en chants rond het thema Levensboom. Organist is Sebastiaan ’t Hart. De toegang is gratis. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Kijk voor meer informatie op www.kruiskerk-amstelveen.nl

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Het altaar in de Kruiskerk


In deze Evensong worden enkele hymnen en anthems uit de Anglicaanse traditie over Tree of Life uitgevoerd o.a. van de componist Vaughan Williams. Hanna Rijken is musicus en theoloog en is bezig met een promotie over Anglicaanse getijdenmuziek. Liturg is Neerlandica en theologe dr. Bettine Siertsema.

Al in het begin van de Bijbel komen we in het boek Genesis de Levensboom tegen samen met de Boom van kennis van Goed en Kwaad. In het laatste hoofdstuk van de Bijbel, in Openbaringen, wordt de Levensboom weer genoemd. Het menselijk verlangen naar Eeuwig Leven en de gedachte om via Thora en via Christus dit verlangen te realiseren, is in religies een terugkerend mystiek thema geweest, waaraan in muziek, poëzie en schilderkunst uiting is gegeven.

Vesper in de Kruiskerk te Amstelveen, waaraan het Vocaal Theologen Ensemble een bijdrage levert in de vorm van twee psalm-chants, een Magnificat, anthem en fraaie hymns met descant! Een descant (af en toe, vooral later, geschreven discant) is een vorm van middeleeuwse muziek, waarin een zanger een vaste melodie zong en anderen begeleiden hem met improvisaties.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.