Bijgewerkt: 24 maart 2023

Het Vocaal Theologen Ensemble zingt in de Kruiskerk Amstelveen

Nieuws -> Kerk

Bron: Protestants Amstelveen
19-06-2022

Zondag 26 juni 2022 wordt ’s middags om 16:30 uur een Choral Evensong gehouden in de Kruiskerk in Amstelveen, van der Veerelaan 30a. Onder leiding van Hanna Rijken, predikant en musicus, zingt het Vocaal Theologen Ensemble geheel in Anglicaanse stijl een chant, canticles en avondgebeden.

Deze Evensong duurt ongeveer een uur. Iedereen is van harte welkom. De toegang is vrij, na afloop wordt een deurcollecte gehouden waaruit de onkosten worden bestreden. Evensong is een kerkdienst die traditioneel rond zonsondergang wordt gehouden en gericht is op het zingen van psalmen en andere Bijbelse liederen.Maandelijks is er in de Kruiskerk een muzikale vespers, waar vaak eeuwenoude kerkmuziek wordt uitgevoerd. Eén keer per jaar, vaak de laatste vespers voor de zomer, brengt de Kruiskerk een Choral Evensong. Er klinkt een chant met psalm 150, een anthem (‘concertant’ koorstuk) van Vivaldi, een Magnificat en Nunc Dimittis van Brewer en de gebeden worden gezongen. Ook de melodieën van de hymnen die gekozen worden, komen uit de Anglicaanse traditie. Hanna Rijken is in Nederland de expert op het gebied van de Anglicaanse Choral Evensong. Zij is gepromoveerd op en een warm pleitbezorgster van deze Anglicaanse kerkelijke traditie.

Het Vocaal Theologen Ensemble is ontstaan uit contacten tussen dirigente Hanna Rijken en cursisten op het Theologisch Seminarium Hydepark in 2007. Toen Hanna een paar maanden later gevraagd werd om een boekpresentatie muzikaal te omlijsten, hoefde ze er niet lang over na te denken welke studenten ze zou benaderen voor een ad hoc koor. Zo werd de presentatie van ‘Wij zijn OOK katholiek’ op 31 oktober 2007 in de kapel van het Protestants Landelijk Dienstencentrum (het dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland) te Utrecht de eerste publieke bijeenkomst waar het Vocaal Theologen Ensemble van zich liet horen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.