Bijgewerkt: 23 september 2021

Het aannamebeleid van het basisonderwijs in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-03-2014

Herbert Raat, wethouder Onderwijs informeert de leden van de gemeenteraad over het aannamebeleid basisonderwijs Amstelveen:

Aan de commissie Burgers en Samenleving (B en S) is toegezegd om de raad in maart 2014 te informeren over de ervaringen met de invoering van het aannamebeleid voor het basisonderwijs van Onderwijsgroep Amstelland en Amstelwijs per 1augustus 2013.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Wethouder Herbert Raat (VVD)


In januari 2014 zijn ouders, waarvan het kind geboren is tussen 1oktober 2011 en 30 september 2012 geïnformeerd via een brief van de gemeente over het aannamebeleid. Zij kunnen zich aanmelden voor 31 december 2014.Kinderen krijgen voorrang als er al oudere broertjes/zusjes op school zitten, of het kind uit het eigen schoolkeuzegebied komt.

Vanaf januari 2014 kunnen ouders via www.amstelveen.nl/onderwijs zien, welke scholen zich in hun wijk bevinden, zowel via een adreslijst als via een kaart. Ouders kunnen dan hun adres invullen, of hun wijk aanklikken ende scholen in hun wijk zijn zichtbaar. Indien het leerjaar van de gekozen school vol is, zoekt de school samen met de ouder(s) naar een andere school, eerst binnen en vervolgens buiten de eigen wijk. Meer informatie over het aannamebeleid is te vinden op www.amstelwijs.nl en www.onderwijsgroepamstelland.nl

In Amstelveen zijn naast de scholen van Amstelwijs en Onderwijsgroep Amstelland nog andere basisscholen, te weten:-Vrije School Parcival (http://www.vrijeschoolparcival.nl ).-Reformatorische school De Akker (http://www.deakkeramstelveen.nl ).-Particuliere school Guus Kieft (http://www.guuskieftschool.nl ).-Particuliere school Florencius (http://www.florencius.nl/amstelveen ).-Internationale School Amstelveen (ISA) (http://www.isa.nl ).Voor deze scholen is genoemd aannamebeleid niet van toepassing. Voor meer informatie kunnen ouders contact opnemen met de school van hun keuze.

Ervaringen

De brief over het aannamebeleid is in januari 2014 verzonden naar de ouders van 717 1-jarigen en 252 2-jarigen, totaal 969. Hiervan hebben een tiental ouders gebeld met vragen. Hiernaast zijn er vragen binnengekomen bij de Leerplicht van ouders die naar Amstelveen zijn verhuisd, of binnen Amstelveen naar een ander schoolkeuzegebied. Zij hebben deze brief niet ontvangen en willen tussentijds instromen.

Hierbij geldt hetzelfde als bij andere ouders. Bij elke school is een lijst bekend met beschikbare plaatsen per school per leerjaar. Deze lijst, van januari 2014, is ter informatie bijgevoegd. Ouders krijgen advies over, waar zij wel terechtkunnen als dit bij de desbetreffende school niet kan. De bemiddeling geldt net zo goed ook voor verhuizers. De medewerkers zijn hierop nogmaals geattendeerd na aanleiding van designalen van Leerplicht.

Wachtlijsten

Momenteel worden er geen wachtlijsten meer bijgehouden door scholen. De Michiel de Ruijter van Amstelwijs is een jaar geleden vooruitlopend op het aannamebeleid gestopt met wachtlijsten bijhouden. Die ouders hebben inmiddels voor andere scholen gekozen. Van Amstelland is er een school, Brede School Rembrandt, die onlangs is gestopt met het bijhouden van wachtlijsten. Er zijn ongeveer zes ouders van kinderen uit geboortejaar 2010 die op zoek moeten naar een andere school en acht ouders van kinderen uit geboortejaar 2011. Bij de overige scholen is er geen sprake van wachtlijsten.

Wijken

Voor elke wijk geldt, dat er plaats is op een, of meer van de scholen in de wijk. Vooralsnog zijn de ervaringen, op enkele verhuizers en ouders van de wachtlijst na, positief. Kinderen uit de wijk van een en twee jaar hebben zo lang er plaats is voorrang op hun school naar keuze binnen hun wijk tot 31 december 2014. Voor hen en ook voor kinderen die tussentijds nieuw in de wijk komen wonen geldt, dat als er geen plek meer is, zij worden geholpen bij het vinden van een andere school, eerst binnen en vervolgens buiten de wijk/schoolkeuzegebied.

Keuzevrijheid

De keuzevrijheid voor ouders blijft overeind. Dit vindt het college erg van belang. In elke wijk zijn er plaatsen beschikbaar op zowel een openbare als een bijzondere school.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.