Bijgewerkt: 20 juni 2024

Het aantal gesloten huwelijken daalt in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
09-12-2015

In 2014 trouwden iets meer paren dan in het jaar ervoor. Het aantal gesloten huwelijken kwam uit op 65 duizend en is ten opzichte van 2010 nog steeds 10 duizend lager. Het aantal partnerschapsregistraties nam het afgelopen jaar licht toe. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2015)

Aantal mensen, dat trouwt naar leeftijd in 2014


Steeds minder mensen kiezen ervoor om te trouwen. Aan het begin van deze eeuw werden jaarlijks nog ruim 80 duizend huwelijken gesloten, in 2013 was dit aantal gedaald tot iets minder dan 65 duizend. In 2014 steeg dit weer licht en werden bijna 800 huwelijken meer gesloten. Ook het aantal geregistreerde partnerschappen nam in 2014 iets toe ten opzichte van het jaar daarvoor. Voor het eerst kwam dit boven de 10 duizend uit.

Doordat mensen in toenemende mate op latere leeftijd trouwen, neemt de gemiddelde leeftijd bij het sluiten van een huwelijk nog altijd toe. In tien jaar tijd is die leeftijd met bijna anderhalf jaar gestegen. Mannen zijn nu gemiddeld 37 jaar als ze gaan trouwen, vrouwen 34 jaar. Mensen zijn niet alleen ouder bij hun eerste huwelijk, maar ook bij een tweede, of volgend huwelijk. Het komt bovendien naar verhouding vaker voor, dat mensen meer dan een keer trouwen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.