Bijgewerkt: 28 juni 2022

Het aantal valse eurobiljetten in Nederland toegenomen

Nieuws -> Informatief

Bron: DNB
19-07-2014

Het aantal valse eurobiljetten in Nederland is in het eerste halfjaar van 2014 toegenomen. In de afgelopen zes maanden zijn 23.900 valse eurobiljetten onderschept en geregistreerd. Dat is 24% meer dan de 19.300 valse eurobiljetten die in de tweede helft van 2013 uit de roulatie werden gehaald. Het risico op het ontvangen van een vals biljet blijft echter laag - meldt De Nederlandsche Bank.

De Europese Centrale Bank (ECB) meldde op 18 juli 2014 in een persbericht, dat het afgelopen halfjaar 331.000 valse eurobiljetten wereldwijd zijn aangetroffen. Dat is een afname van 6% ten opzichte van het tweede halfjaar 2013. Vergeleken met de ruim 16 miljard echte eurobiljetten die wereldwijd in omloop zijn, blijft het aantal aangetroffen valse eurobiljetten gering. De valse biljetten die zowel in Nederland als in de andere Europese landen het meest uit circulatie worden gehaald, betreffen de coupures € 20 en € 50.


Op 13 januari 2014 onthulde Yves Mersch, lid van de Directie van de ECB, het nieuwe 10 euro-bankbiljet en maakte bekend, dat het in omloop zal worden gebracht op 23 september 2014

De eurobiljetten zijn door de echtheidskenmerken goed beschermd tegen vervalsing. Het is belangrijk dat het publiek alert is en kennis heeft van deze echtheidskenmerken. Informatie hierover is te vinden op de website van DNB en de 'Eurobiljet app'. Van 23 juli tot en met 1 september 2014 vindt bovendien de tentoonstelling ‘Het nieuwe gezicht van de euro’ plaats in het Atrium van het Stadhuis in Den Haag.

Op deze tentoonstelling is eveneens uitgebreide informatie te vinden over de echtheidskenmerken van eurobankbiljetten. De tentoonstelling presenteert ook het € 10-biljet uit de nieuwe Europa-serie. Op 23 september 2014 zal dit biljet in omloop komen. De bankbiljetten uit de nieuwe serie zijn nog veiliger door de verbeterde echtheidskenmerken. Het Eurosysteem blijft hiermee werken aan de bescherming tegen vervalsing van eurobankbiljetten.

Hieronder wordt een uitsplitsing naar coupure gegeven van de vervalsingen die in de eerste helft van 2014 aan de omloop zijn onttrokken, samen met informatie over waar zij werden aangetroffen.


Foto Amstelveen
(Bron DNB - 2014)

Percentage van de vervalsingen van de euro biljetten per coupures die in de eerste helft van 2014 in beslag werden genomen
    • De bankbiljetten van € 20 en € 50 blijven de meest vervalste bankbiljetten. Zij vertegenwoordigen 81% van de vervalsingen, een lichte stijging ten opzichte van het voorgaande half jaar.

    • 98% van de vervalsingen is aangetroffen in de landen van het eurogebied, 1,9% is gevonden in EU-lidstaten buiten het eurogebied en 0,1% is aangetroffen in andere delen van de wereld.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.