Bijgewerkt: 26 mei 2024

Het atelierbeleid van Amstelveen in 2023-2024

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
03-05-2024

In deze brief informeren wij u over de beoordeling van de inschrijvingen voor een gemeentelijk atelier volgens het Atelierbeleid 2021. Ruimte voor verbeelding. Kunst kleurt Amstelveen. Op de gemeentewebsite is een pagina ingericht met informatie over de gemeentelijke ateliers.

Beoordeling. De kunstenaars die zich hebben ingeschreven voor een atelier zijn volgens de criteria van het atelierbeleid beoordeeld. Alle inschrijvingen, die zijn ingediend voor het inplannen van de beoordelingsronde, zijn tegelijkertijd beoordeeld.

In tegenstelling tot voorgaande jaren bestaat onderstaande beoordelingscommissie dit jaar niet uit twee vertegenwoordigers van de ateliergebouwen. De reden hiervoor is dat één van de vertegenwoordigers zich opnieuw heeft ingeschreven voor een gemeentelijk atelier en niet zichzelf kan beoordelen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

De voormalige Jan Ligthartschool is de locatie van Ateliers 2005 aan de Van Weerden Poelmanlaan 4

Aangezien dit in de toekomst ook van toepassing kan zijn voor andere vertegenwoordigers van ateliergebouwen en onafhankelijkheid hierin gewaarborgd dient te worden, zal de commissie voortaan bestaan uit een afgevaardigde van de ABK en drie externe deskundigen. In totaal hebben 5 kunstenaars een inschrijfformulier en portfolio ingediend. Onderstaande beoordelingscommissie is samengesteld om de inschrijvingen te beoordelen:

-Margitte Verwoerdt is kunstadviseur en curator en neemt als afgevaardigde van de Adviescommissie Beeldende Kunst (ABK) deel aan de commissie.

-Fenne Saedt is curator, editor en moderator en neemt als externe deskundige deel aan de commissie.

-Maze de Boer is multidisciplinair kunstenaar en scenograaf en neemt als externe deskundige deel aan de commissie.

-Femke Herregraven is beeldend kunstenaar en atelierhouder in Amsterdam en neemt als externe deskundige deel aan de commissie.

De commissieleden hebben de inschrijfformulieren afzonderlijk van elkaar beoordeeld en zijn vervolgens tijdens een vergadering tot een gezamenlijk oordeel gekomen.

Uitkomst. Dit jaar bleek niet gelijk, uit de vooraf ingevulde individuele beoordelingsformulieren, een positief of negatief oordeel bij drie inschrijvingen. Uiteindelijk kwam uit de gezamenlijke vergadering dat meerdere inschrijvingen niet in aanmerking komen voor een atelier. Hierin is de lijn gevolgd van het Atelierbeleid 2021 en de Cultuuragenda 2020-2024 dat 'ateliers beter moeten worden ingezet voor actieve kunstenaars.'

Twee personen die zich hebben ingeschreven komen in aanmerking voor een gedeeld atelier. De drie andere personen die zich hebben ingeschreven komen momenteel niet in aanmerking voor een atelier. De personen die in aanmerking komen voor een gedeeld atelier zijn voorgedragen door hoofdhuurders en zullen bij hen in onderhuur gaan.

Het verslag van de commissievergadering is bijgevoegd als bijlage. Er wordt geen informatie verstrekt over de individuele beoordelingen. De kunstenaars zijn geïnformeerd over de beoordeling en hun plaats op de wachtlijst.

Invulling. In 2024 zullen er drie ateliers vrijkomen en er staan nog twee personen op de wachtlijst. Nu er geen extra persoon op de wachtlijst bij komt, blijft er in 2024 minstens één atelier vrij. In de komende kunst & cultuur nieuwsbrief zal een oproep worden geplaatst om de gemeentelijke ateliers onder de aandacht te brengen. In 2024 zal nog een beoordelingsronde worden gehouden, voordat het betreffende atelier vrijkomt.

Met betrekking tot de projectateliers wordt het projectatelier binnen Ateliers 2005 tijdelijk voor een project (zoals cultuureducatie, uitwisselingen, innovatieve projecten of kunstopdrachten) ingezet. In 2024 heeft er een project plaatsgevonden waarbij een kunstwerk over migratie en een conceptuele fotoserie tot stand zijn gekomen. Het andere projectatelier binnen Ateliers 2005 is voor multifunctioneel gebruik voor onder meer het Platform Keizer Karelpark voor wijkactiviteiten en activiteiten op het gebied van cultuureducatie.

Het projectatelier binnen Ateliers 24 wordt van september 2023 tot en met augustus 2024 door de prijswinnaar van de Amstelveense Kunstprijs van de Raad gebruikt.

Beheer Ateliers 2005. STIP, kunst en cultuur heeft het projectatelier voor multifunctioneel gebruik en de aula van Ateliers 2005 in beheer tot en met maart 2025. De focus ligt op openstelling van het gebouw, vergroting van de zichtbaarheid van kunst- en cultuurgerelateerde activiteiten en samenwerkingen met culturele instellingen en kunstenaars. Na de zomer van 2024 is de intentie om tot verlenging voor een langere periode over te gaan. Lees ook: Beoordeling inschrijvingen gemeentelijk ateliers (pdf 2 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.