Bijgewerkt: 27 juni 2022

Het bedrijfsplan staat klaar voor omroep AmstelNieuws

Nieuws -> Informatief

Bron: Roel Smit
23-05-2020

Roel Smit waarnemend voorzitter van RTV-Amstelveen heeft deze brief naar de leden van de gemeenteraad van Amstelveen gestuurd:

'Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u - met de volledige steun van onze partner NH Media - het bedrijfsplan voor de vernieuwde lokale omroep AmstelNieuws. We hopen de samenwerking met NH Media de komende maanden verder vorm te kunnen geven en per 1 januari 2021 op volle sterkte verder te gaan.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Roel Smit waarnemend voorzitter van RTV-Amstelveen spreekt tijdens de commissievergadering Burgers en Samenleving op 29 januari 2020


Dit bedrijfsplan (pdf 15 pagina’s), dat in lijn ligt met de besprekingen die we de afgelopen weken hebben gevoerd met begeleider Henk Bas en met wethouder Ellermeijer, vormt één geheel met de eerder vastgestelde redactievisie en de afgesloten samenwerkingsovereenkomst. Ook die documenten (uit respectievelijk september en december 2019) treft u voor de volledigheid bijgaand aan. We hebben begrepen dat velen van u - via de heer Bas - deze week al op de hoogte zijn gesteld van de hoofdlijnen van onze plannen en dat bij die gelegenheid diverse vragen zijn gesteld. Vandaar dat u dit gezamenlijke document op hetzelfde moment ontvangt als het college. Uiteraard zijn we graag bereid onze plannen in gesprekken nader toe te lichten. Neemt u gerust contact op. Ter toelichting nu alvast het volgende:

-Begin maart stuurde het gemeentebestuur ons ‘Criteria voor de samenwerking tussen RTVA en NH Media’. Deze hebben we de afgelopen maanden als leidraad genomen voor onze verdere gesprekken en de daarin vervatte vragen hebben we beantwoord. We zijn ook blij dat het gelukt is goede afspraken te maken voor verregaande samenwerking op het gebied van techniek en ons PBO (Programma Beleidsbepalend Orgaan) vrijwel geheel te vernieuwen.

- Het primaire doel van de vernieuwde lokale omroep is betere nieuwsvoorziening in Amstelveen. Leest u het bedrijfsplan vanuit dit uitgangspunt. AmstelNieuws is de naam die straks wordt gebruikt voor internet, radio en TV van de vernieuwde omroep. We blijven dus, naast internet en sociale media, wel degelijk actief op radio en televisie om alle Amstelveners (jong en oud) te kunnen bedienen. De bulletins die we daarvoor maken zijn afgeleid van hetgeen we online doen. Het is een werkwijze die NH Media al geruime tijd met succes hanteert.

- Huisvesting: zoals uit ons bedrijfsplan blijkt, staan we ook wat dit betreft open voor alle nieuwe mogelijkheden, behalve voor huisvesting bij NH Media in Amsterdam. Beide partijen voelen daar niet voor en het zou ook niet goed zijn voor de ook door uw raad gewenste lokale verankering van de vernieuwde lokale omroep.

- We zijn de gesprekken over de criteria, die uiteindelijk geleid hebben tot dit bedrijfsplan, begin maart gestart met de vraag of de gemeente bereid is de besprekingen echt een kans te geven. Daarbij is ook gevraagd naar financiële randvoorwaarden. Wethouder Ellermeijer heeft ons toen laten weten dat de geplande gemeentelijke subsidie van 145.000 euro op jaarbasis ook het uitgangspunt dient te zijn voor de samenwerking. Hij voegde daar echter aan toe: 'Als er vervolgens een nieuwe professionele omroep ontstaat, iets waar we naar op zoek zijn in Amstelveen… dan zou ik de discussie wel aandurven. Als het product goed is, want daar gaat het om, dan is het niet zo dat Amstelveen op de laatste euro gaat zitten. Als er echt gebouwd wordt aan iets nieuws en we willen dat mooi neerzetten, dan is ook die 145.000 euro niet in beton gegoten, zeg ik heel eerlijk.'

Wij denken, om de woorden van de wethouder te parafraseren, dat Amstelveen ‘op zoek’ is naar een initiatief als AmstelNieuws. We hebben de laatste maanden gewerkt op basis van de inhoud van de motie die uw raad in 2018 heeft aangenomen en we alle vragen uit de later gestelde criteria beantwoord. Daarom hebben we een begroting ingediend die ons en NH Media in staat stelt AmstelNieuws echt te gaan maken de komende jaren.'

Met vriendelijke groet, Roel Smit waarnemend voorzitter RTVAAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.