Bijgewerkt: 8 december 2022

Het bedrijventerrein aan de Wagenweg in Amstelveen wordt gesloten

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-07-2017

Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen, dat de exploitatie van het bedrijventerrein aan de Wagenweg op termijn wordt beëindigd:

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving


'Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 27 juni 2017 heeft ons college besloten, de exploitatie van het bedrijventerrein Wagenweg op termijn te beëindigen. Het bedrijventerrein Wagenweg bestaat uit 11 kavels, waarop momenteel 8 bedrijven zijn gevestigd, voornamelijk autowerkplaatsen en - handelsbedrijven. De reden voor het besluit tot beëindiging op termijn is tweeledig:

-De aanhoudende en meer dan gemiddelde aandacht voor handhaving van de (openbare) orde op het bedrijventerrein zelf: de afgelopen periode zijn zowel een hennepplantage als gestolen auto’s op het terrein aangetroffen. Handhaving van de orde vraagt ook op andere gebieden voortdurend aandacht vanuit verschillende disciplines.

-De vaststelling door uw raad van de Ruimtelijke Visie Noorder Legmeerpolder: het bedrijventerrein Wagenweg ligt volgens deze visie in (beoogd) glastuinbouwgebied. Hierbinnen dienen niet-glastuinbouw-gerelateerde activiteiten te worden geweerd om  (milieu-)hinder en verrommeling  te voorkomen.

Vooralsnog zullen de aanwezige ondernemers hun bedrijf kunnen voortzetten, uiteraard op voorwaarde, dat dit binnen de kaders van wet- en regelgeving gebeurt. Wel zal worden gestart met de afbouw van de exploitatie van het bedrijventerrein door het niet meer verhuren van vrijkomende kavels. Te verwachten valt, dat zodoende op enig moment een omslagpunt wordt bereikt, waarna vertrek van de laatste ondernemers actief zal worden bevorderd.

Met vriendelijke groet, Herbert Raat wethouderAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.