Bijgewerkt: 2 december 2023

Het benefietconcert voor de Urbanuskerk bracht 14.000 euro op

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveenweb
25-11-2018

Onder het motto: 'Naar een groene toekomst voor de Urbanus' verzorgden diverse groepen, koren en orkesten een bijzondere benefietavond in de Schouwburg Amstelveen. De grote en verwoestende kerkbrand op 15 september 2018 maakte veel emoties los bij allen die de Bovenkerkse St. Urbanuskerk een warm hart toedragen. Op verschillende plekken in Amstelveen werden acties gehouden, of acties voorbereid, om geld in te zamelen. Er is veel geld nodig, niet alleen om de kerk te herstellen, maar ook om het gebouw te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. Geld dat de kerk zelf niet meer heeft, aangezien er heel veel was geïnvesteerd in de jarenlange renovatie. De restauratie was voltooid in 2016 en op 16 september 2018 zou er een groot orgelconcert plaatsvinden op het nieuw aangekochte en gerestaureerde orgel. Bijna alles was al klaar voor deze presentatie en vlak nadat de vrijwilligers op 15 september alles klaar hadden voor de tentoonstelling en het orgelconcert, ontstond de verwoestende brand.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Matthijs den Hollander de stadsdichter van Amstelveen presenteert het programma


Nu er nog heel veel geld nodig is om de kerk weer op te bouwen werd op zaterdag 24 november 2018 een benefietavond georganiseerd door de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus, samen met Schouwburg Amstelveen. De Schouwburg en de Stichting Vrienden werkten hiervoor belangeloos samen met de gemeente Amstelveen, artiesten en vrijwilligers, zodat alle inkomsten uit kaartverkoop in zijn geheel ten goede kunnen komen aan de wederopbouw van de Urbanuskerk. Het kerkgebouw is verzekerd en kan herbouwd worden, maar daarmee is het 140 jaar oude monument nog lang niet klaar voor hergebruik. De inventaris, die speciaal was aangeschaft voor concerten en andere culturele manifestaties zal vervangen moeten worden en de verzekering dekt lang niet alle schade op basis van vervangingswaarde. Ook het aanpassen van het gebouw aan de eisen voor multifunctioneel gebruik, voor nu en in de toekomst, vraagt veel extra investeringen.

Er werden ruim 500 kaarten à 25 euro verkocht, waardoor de benedenzaal van de Schouwburg helemaal gevuld was en op het balkon nog slechts een twintigtal plaatsen vrij waren. Toen iedereen zijn/haar plaats had ingenomen, klonk het klokgelui van de St. Urbanus en begon het programma met de welkomstwoorden van Matthijs den Hollander, de stadsdichter van Amstelveen. Hij zei dat dit een avond is van ‘we gaan er tegen aan’. Iemand van de Urbanuskerk had namelijk gezegd: ‘Dag 1 was een dag van verdriet, dag 2 een dag van bezinning en dag 3 een dag van ‘we gaan er tegen aan’ en daar zitten we nog steeds.  Vervolgens kondigde Matthijs de burgemeester van Amstelveen aan, Bas Eenhoorn, die ook de dag na de brand zei: ‘We gaan het doen’. De burgemeester nam het woord en sprak over de 15de september, een dag die iedereen niet snel zal vergeten en ook nog wel zal weten wat hij/zij die avond deed toen de kerk in brand stond. Hij vervolgde met dat er in de zaal meer dan 500 mensen zitten die willen dat de Urbanuskerk terugkomt. In vrije bewoordingen zei de burgemeester het volgende:

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Bas Eenhoorn burgemeester van Amstelveen tijdens zijn toespraak


‘Er zijn zoveel mensen in actie geweest, maar een brand die zo snel tussen de gewelven door naar het dak ging, daar was bijna niets meer tegen te doen. Behalve – hou de toren heel! En dat is gelukt, fantastisch. Vanuit het raadhuis kijkt iedereen, ook de wethouders die hier aanwezig zijn, zoals Ellermeijer, Van Ballegooien, Berkhout en Raat, vanuit onze kamers de Urbanuskerk. Het is een icoon, een richtlijn, als een punt dat een symbool is van jullie allemaal, alle inwoners, niet alleen van Bovenkerk maar van heel Amstelveen. Als wij die toren zien is dat een teken dat wij ons best moeten doen voor jullie. Daarom willen we dat de Urbanuskerk weer helemaal wordt herbouwd. Met z’n allen hebben we vanavond zo’n 14.000 euro verzameld, dat helpt een beetje, maar er moet nog veel meer komen. Het is de eerste fantastische start en het kerkbestuur, de Vrienden van Urbanus en mensen in Bovenkerk hebben al heel veel gedaan. Ik kreeg een troostengeltje, waarvan 50 mensen in Bovenkerk die ook hebben en ik hou het even om, totdat we genoeg geld bij elkaar hebben tot de Urbanuskerk in de oude glorie terugkomt. En er komt nog iets extra’s. We praten met het bisdom over hoe het straks gaat met de Urbanuskerk en dat de kerk een functie krijgt voor ons allemaal. Dat er ook iets gebeurt waar we allemaal terecht kunnen, daarover zijn we in overleg. Met het kerkbestuur, met de pastoor, met de Vrienden van Urbanus en mensen uit Bovenkerk gaan we bekijken of we die kerk voor ons allemaal kunnen krijgen. Niet alleen van de parochianen, maar voor ons allemaal. Dat is een innige wens die ik heel graag uitspreek.’ Er volgde applaus en Matthijs bedankte de burgemeester en verwelkomde Eugène Jongerden, voorzitter van de parochie.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Eugène Jongerden, pastoor van de St. Urbanuskerk spreekt de aanwezigen toe


Eugène Jongerden vertelde:' Er is heel veel gebeurd, maar ik wil ook zeggen ontzettend fijn dat er zoveel mensen zijn. Ik heb in mijn hand een tegeltje met een spreuk, maar iedereen kent ook wel de wijsheid van de tegel: van het concert des levens krijgt niemand een program. Vrijwilligers, mensen uit Bovenkerk, Amstelveners hartelijk dank voor jullie inzet en met goede moed gaan we er tegen aan om het gebouw te herstellen.’ Er zijn in de kelder van de kerk nog 175 leidakstenen gevonden en deze zijn bedrukt met onder meer de tekst ‘Help ons uit de brand’ en elk tegeltje is genummerd. Toen overhandigde de pastoor samen met Matthijs het eerste tegeltje, dus met No 1 erop, aan de burgemeester. Bas Eenhoorn beloofde het op zijn kamer in het Raadhuis te zetten, zodat iedereen kon zien dat ook de gemeente graag mee wil helpen met de wederopbouw.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Bas Eenhoorn burgemeester van Amstelveen krijgt een daklei overhandigd door Eugène Jongerden,
pastoor van de St. Urbanuskerk


Na dit korte intermezzo begon het benefietconcert met het optreden van het Harmonie Orkest Amstelveen, o.l.v. Nico Schimmel. Er werd onder meer gespeeld: 'Joropo' van Moisés Moleiro (1904-1979) en 'Oblivion' van componist Astor Piazolla, waarbij Raul Wolters de solist was op klarinet. Daarna volgde 'Granada' van Augustín Lara en tot slot werd de 'Spanish Dance' opgevoerd van Carl Wittrock (1966) met een gastoptreden van solist op altsax Kris Ivanov.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Concert van het Harmonie Orkest Amstelveen


Elke keer na een optreden onderhield Matthijs het publiek tot het podium weer was ingericht voor het volgende optreden. Hij gaf Nico Schimmel ook een tegeltje en zei er achteraan: 17,50 alsjeblieft tot grote hilariteit van het publiek.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Tina Varkevisser speelt de Rêverie van Claude Debussy op de Steinway vleugel


Het volgende optreden was een pianoconcert uitgevoerd door twee leerlingen van Rie Tanaka, pianodocente. Eerst speelde Tina Varkevisser ‘De Rêverie’ van Claude Debussy (1862-1918) op de Steinway vleugel, die beschikbaar was gesteld door de firma Kerkwijk. Daarna volgde Etsuko Minow en zij speelde Sonate in C kleine terts, KV457, van Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Etsuko Minow speelt de Sonate in C kleine terts, KV457, van Wolfgang Amadeus Mozart


Matthijs besprak weer van alles met het publiek en vertelde bijvoorbeeld dat de vleugel in de kerk de brand heeft overleefd, dus dat was wel goed nieuws. Belangrijker nog, dat het orgel in de St. Urbanuskerk ook behouden is gebleven en nu beschermd wordt door een groot blauw bouwdoek tegen de regen, maar het wel koud heeft!

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Het Domenica Strijktrio op het podium met Tony Rous - viool, dochter Suzan Rous-Woelderink op de altviool
en Mariëtte Landheer op cello


Toen de vleugel was afgevoerd, werd het podium in gereedheid gebracht voor het Domenica Strijktrio, onder leiding van voormalig eerste violist van het Concertgebouworkest, Tony Rous. Het trio bestaat uit Tony Rous viool, dochter Suzan Rous-Woelderink met altviool en Mariëtte Landheer speelt op de cello. Het trio zou op 30 september 2018 in de St. Urbanuskerk een concert geven, maar de vreselijke brand had huisgehouden en daarom namen zij hier deel aan het benefietconcert. Het trio speelde het eerste deel uit Beethovens 'Trio in C-kleine terts', in een toonsoort van lot en tragedie. Daarna speelde het trio een troostend mooi lied 'Nearer My God to Thee', zoals het werd gespeeld door een strijkersbandje op de Titanic tot het einde.

Na deze droevige melodie werd er plaatsgemaakt voor het optreden van het Noord-Hollands Byzantijns Mannenkoor, onder leiding van Sergé Latychev. Als eerste werd 'Rosprjahajte chloptsi koni' een Oekraïens volkslied gezongen in twee coupletten. Daarna zong de bas/bariton Ronald Willemsen met het koor de beroemde 'De Twaalf Rovers' een oude Russische legende met een veelkleurigheid aan klanken die met name vanuit de Russische ziel klinken. Vervolgens werd het alom bekende liedje 'Kalinka' gezongen door het koor met als solist Peter Trompert. Tot slot werd 'Mnogaja Ljeta' a capella (Nog vele jaren en goede wensen) opgevoerd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Het optreden van het Noord-Hollands Byzantijns Mannenkoor, onder leiding van Sergé Latychev


Er was weer een changement en Matthijs vertelde de aanwezigen iets over de Urbanus brand. Deze keer dat het metalen deurtje naar de kerktoren bewaakt werd door een brandweerman. Als de brand de deur zou verwoesten, dan zou ook de toren vlam gaan vatten en afbranden. Het deurtje werd boller en boller door de hitte, maar kon gelukkig het vuur tegen houden en zodoende, dankzij de waakzaamheid van de brandweerman, is de toren gespaard gebleven.

Inmiddels was toen het podium vrij voor de leden van de Operette en Musicalvereniging Amstelveen OVA o.l.v. Joyce Wasterval. Zij zongen een medley uit de musical Jekyll & Hyde een muzikaal horror-drama dat losjes gebaseerd is op de novelle 'Strange Case' van Dr. Jekyll en Mr Hyde van Robert Louis Stevenson. Het was een wervelend optreden tot Matthijs weer het podium opkwam en de pauze aankondigde.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De leden van de Operette en Musicalvereniging Amstelveen zingen een medley uit de musical Jekyll & Hyde


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Het optreden van de Operette en Musicalvereniging Amstelveen uit een andere hoek gefotografeerd


Tijdens de pauze was er gelegenheid om in de beneden foyer, bij de stand van Venstra Boekhandel, het boek 'St. Urbanuskerk Bovenkerk & Pierre Cuypers', uitgave van april 2018, in te zien en te kopen voor € 17,50. De auteur van het boek is Cor Schrama en fotograaf Dolf Middelhof. En/of kon men ook nog een leidaksteen met bedrukking kopen, ook voor € 17,50 en dat alles voor de kas van de wederopbouw.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Het is erg druk in de foyer tijdens de pauzeFoto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Een leidaksteen met een zeefdruk van de de St. Urbanuskerk contouren
te koop voor slechts 17,50 euro, voor de wederopbouw van het kerkgebouw


Nadat iedereen weer gelaafd en met een tasje leisteen de plaatsen had ingenomen, volgde een optreden van het Concertina's Accordeonorkest en Popkoor Ad-Hoc, allen onder leiding van Elly Meekel. Ze speelden en zongen 'Sing Cantate Domino' van Jerry Estes, 'Forty Second Street' van Harry Warren, 'Het Dorp, Ons Dorp', waarbij twee solisten het lied zongen, maar dan met tekst over de Urbanus. Daarna werd 'I've got the music in me' van Bias Boshell gespeeld en gezongen en tot slot zei Elly Meekel dat iedereen tijdens het spelen van 'One moment in Time' zijn eigen gedachten kon laten gaan over het gebeuren met de St Urbanus, een soort meditatie.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Optreden van het Concertina's Accordeonorkest en popkoor Ad-Hoc


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Een deel van de leden van het popkoor Ad-Hoc tijdens het concert


Tijdens het klaarmaken voor het volgende optreden was Matthijs in gesprek met Clem Venne, voorzitter van de Stichting Vrienden van Bovenkerkse Urbanus en Rob van den Helden voorzitter van het BVP (Bewoners Platform Bovenkerk). Rob vroeg of Ad Verkleij (PvdA – en vicevoorzitter RK Amstelland) naar voren kon komen. Ad stond namelijk meteen paraat om de dag na de brand iedereen rond de tafel te krijgen om te praten over hoe verder. Ad Verkleij kreeg van Rob een leisteendaktegel overhandigd, waarbij Ad zei: ‘Moet ik zeker nog wel 17,50 neertellen!’ Maar nee, Rob van Helden had het al eerlijk voor hem betaald.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Ad Verkleij vicevoorzitter RK Amstelland, Clem Venne, voorzitter van de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus en Rob van den Helden voorzitter van het Bewoners Platform Bovenkerk op het podium


Na dit gesprek volgde een optreden van Amstelveens Symfonie Orkest, onder leiding van Rutger van Leyden en ze speelden de 'Ouverture Coriolanus', opus 62 (1807 van Ludwig van Beethoven). Het is een amateurorkest met een symfonische bezetting van ongeveer 40 ervaren musici, gevorderde amateurs ondersteund door professionele spelers. Zij oefenen altijd in Zorgcentrum de Luwte dus Matthijs was wel jaloers op de mensen die daar altijd maar weer gratis kunnen genieten van het optreden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Het Amstelveens Symfonie Orkest speelt 'Ouverture Coriolanus' van Ludwig van Beethoven. Het is een compositie geschreven door Van Beethoven in 1807 voor Heinrich Joseph von Collin's een Oostenrijks dramaturg voor zijn tragedie Coriolan (oorspronkelijk een tragedie van William Shakespeare) uit 1804


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Het Amstelveens Symfonie Orkest een beetje meer ingezoomd


Alsof het niks was, kwam er weer een vleugel het podium opgerold waarop deze keer organist en pianist Alexander de Bie speelde, eerst samen met een optreden van de lyrische sopraan Andrea Wittchen. Alexander en Andrea zouden op 16 september optreden om het gerenoveerde orgel ook in te luiden. Helaas kon dit concert wegens de brand van de dag ervoor niet plaatsvinden, vandaar dit optreden. Andrea zong van de Italiaanse componist Guilio Caccini (1551-1618) het Ave Maria onder begeleiding van Alexander en vervolgens speelde hij nog 'Un sospiro' (Een zucht) en uit '3 Études de concert' S.144. van Franz Liszt (1811-1886).

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Pianist Alexander de Bie begeleidt Andrea Wittchen de lyrische sopraan


De muziek was ontroerend en niet gepland verscheen daar ineens de Bisschop van Urbanus, Janus! Oftewel Koos Hagen, de eerste stadsdichter van Amstelveen. Hij vertelde eerst even over zijn optreden op de 1ste historische dag in Bovenkerk, waar u zijn verhaal kunt lezen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De Bisschop van Urbanus, Janus! Oftewel Koos Hagen, de eerste stadsdichter van Amstelveen op het podium,
waar hij zijn boetedoening voordraagt


Hier vervolgde hij zijn verhaal met de volgende boetedoening:
Ik woon hoog in de torenspits
Waar ik bij heldere nacht de maan kus
Niet bang voor storm of bliksemflits
Zo waar ik heet Janus Urbanus.

15 september, remember, remember!
Hoe heeft uw bisschop toen gefaald!
een blinde met dovemansoren
die lag te suffen in zijn toren
Ach! Bovenkerk heeft duur betaald!

Die avond heb ik het verbruid
had ik dat uur niet moeten waken?
hoe kon ik zo mijn plicht verzaken
had ik de noodklok maar geluid!

Ik kroop weg, was verlamd van schrik
durfde het vuur niet te verstoren
een brandweerman redde de toren
hij was de ware held – niet ik

U snapt hoe ik als kerkvorst baal
ik heb geen recht meer hier te preken
maar wil met heel mijn hart u smeken
gooi uw geld in de offerschaal

Mijn toren staat nog aan de Poel
Signaal dat wij niet blijven rouwen
maar Cuypers kerk zullen herbouwen
dus vrienden, steunt het goede doel!

Vandaag beseft heel Amstelveen
de torenspits die ik bewoon
is wel onze ultieme icoon
maar ach! hij staat daar zo alleen

Bovenkerkers, Amstelveners
wordt vandaag mijn hulpverleners
dan klaren wij de klus tezamen
en zo herrijst Urbanus – Amen!

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

En als laatste act van de benefietavond na de vaak treurige klassiekers kwamen de zangers van het Amstel Gospel Choir in actie en de mensen in de zaal leefden meteen op en klapten mee


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De leden van het Amstel Gospel Choir zingen 'Oh Happy Day', een gospelarrangement uit 1967. Edwin Reuben Hawkins (1943 - 2018) leider van de Edwin Hawkins Singers een Amerikaanse gospelmuzikant, pianist, koormeester, componist en arrangeur, een van de grondleggers van de stedelijke hedendaagse gospelklank zou ook met blijdschap luisteren en kijken naar deze opvoering, net als het aanwezige publiek in de Schouwburg Amstelveen


Inmiddels was het al ver na 22 uur en toen kwamen tot slot de leden van het Amstel Gospel Choir, o.l.v. Vladimir Pairel op het podium en zongen met groot enthousiasme 'He Reigns' en 'Oh Happy Day' met soliste Marieke Slater. Het is een gospelarrangement uit 1967 van een 18de-eeuwse hymne, opgenomen door de Edwin Hawkins Singers. The Amstel Gospel Choir uit Amstelveen is het meest swingende gospelkoor van Nederland volgens het koor zelf en zij mochten in de achtergrond blijven zingen, toen Matthijs den Hollander de avond afsloot rond 23.00 uur en iedereen bedankte voor haar/zijn deelname en haar/zijn aanwezigheid.


De video duurt anderhalf uur, maar als u deze afspeelt kunt u met de muis het rode balletje
verder schuiven in het beeld, om verder in de tijd van de video te kijkenDeel 2 van de video is 35 minuten, maar als u deze afspeelt kunt u ook met de muis het
rode balletje verder schuiven in het beeld om verder te kijken


De bezoekers van het benefietconcert konden na afloop in de foyer ook nog het boek St. Urbanuskerk Bovenkerk & Pierre Cuypers kopen, waarin is vastgelegd hoe dit prachtige Rijksmonument voor de brand was en hoe het weer kan gaan worden. Ook waren er nog unieke, genummerde, échte leien van het dak van de Urbanus te koop als herinnering aan deze benefietavond.  Het was een lange maar bijzondere avond!


Update 27 november 2018

De benefietavond georganiseerd door de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus bracht uiteindelijk 15.815 euro opAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.