Bijgewerkt: 1 juli 2022

Het bestemmingsplan van het Amsterdamse Bos wordt geactualiseerd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
01-11-2017

Het bestemmingsplan Amsterdamse Bos uit 2006 wordt geactualiseerd. Het oorspronkelijke ontwerp van het bos is extra beschermd en het eerder vastgestelde evenementenbeleid is planologisch verankerd in het plan. Eén keer in de 10 jaar herziet de gemeente bestemmingsplannen. Het door B en W goedgekeurde ontwerpbestemmingsplan ligt van 9 november tot en met 20 december 2017 ter inzage voor formele zienswijzen. Degenen die eerder een inspraakreactie hebben gegeven, ontvangen bericht van de gemeente.

Het Amsterdamse Bos is een recreatiebos. Een belangrijk doel van het nieuwe bestemmingsplan is om de balans tussen natuur en recreatie goed te bewaken en te beschrijven met oog voor de leefbaarheid van de omgeving. Zo is het nieuwe plan aangepast aan het huidige en vastgestelde evenementenbeleid van de gemeente. Alle evenemententerreinen zijn geduid in het plan. Onderwerpen als het maximaal aantal bezoekers per evenementen dag, het toegestane type evenement per terrein en de maximale geluidsbelasting op de omliggende woningen zijn vastgelegd. Ook zijn mogelijkheden beschreven voor het parkeren bij grote evenementen in en buiten het Bos. Denk aan het inzetten van pendelbussen, of het aanwijzen van een weiland van een boer als tijdelijk parkeerterrein. Voor evenementen in het bos is een vergunning nodig. Deze vergunning wordt getoetst aan het bestemmingsplan en aan de APV van de gemeente.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De Geitenboerderij Ridammerhoeve in het Amsterdamse Bos in september 2017.
Op 6 oktober 1988 werd de geitenboerderij midden in het bos officieel geopend en sindsdien is het
een graag bezochte plek door jong en oud. Op de boerderij zijn er naast geiten ook kippen, varkens
en koeien te zien. De bezoekers kunnen een drankje of hapje nuttigen in het restaurant met terras
en er is een speeltuin voor de kinderen.


Daarnaast heeft het Amsterdamse Bos een cultuurhistorische waarde gekregen. Het oorspronkelijke ontwerp van het Bos is extra beschermd door een aanlegvergunningstelsel. Voor ingrepen die buiten reguliere onderhoudswerkzaamheden vallen en mogelijk het oorspronkelijke ontwerp van het bos aantasten, moet eerst een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Het ontwerp bestemmingsplan ligt van 9 november tot en met 20 december 2017 ter inzage bij de Balie Bouwen in het raadhuis, of is digitaal te raadplegen via de website Ruimtelijke Plannen van de gemeente (vanaf 9 november 2017 is het geactualiseerde plan te zien). Gedurende deze periode kan een ieder een zienswijze indienen. Meer informatie hierover staat op de site. Eerst een toelichting krijgen, of informatie inwinnen kan ook. Neem daarvoor contact op met behandelend ambtenaar Karsten Martheze, via (020) 540 49 11. Het bestemmingsplan wordt uiteindelijk door de gemeenteraad vastgesteld.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.