Bijgewerkt: 23 mei 2024

Het bruto binnenlands product in 2018 is met 0,7 % toegenomen

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
14-08-2018

Volgens de eerste berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), op basis van nu beschikbare gegevens, is het bruto binnenlands product (bbp) [de totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde finale goederen en diensten gedurende een bepaalde periode] in het tweede kwartaal van 2018 met 0,7 procent toegenomen ten opzichte van een kwartaal eerder. De toename van het bbp was iets groter dan in het eerste kwartaal van 2018. De groei in het tweede kwartaal is te danken aan de buitenlandse handel en de investeringen.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2018)

Bestedingen naar categorie, 2018-II


De investeringen in vaste activa lagen ruim 5 procent hoger dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal zijn vooral de investeringen in woningen, bedrijfsgebouwen, infrastructuur en machines gegroeid. Daarnaast hebben bedrijven opnieuw meer geïnvesteerd in auto’s. Het producentenvertrouwen lag ook in het tweede kwartaal op een relatief hoog niveau.

Meer machines en transportmiddelen uitgevoerd. De uitvoer van goederen en diensten groeide in het tweede kwartaal van 2018 met bijna 3 procent. Nederlandse bedrijven hebben vooral meer machines en transportmiddelen uitgevoerd. De export van Nederlands product groeide een fractie harder dan de wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten). De invoer van goederen en diensten groeide met ruim 2 procent minder sterk dan de uitvoer. Het saldo van in- en uitvoer droeg daardoor weer positief bij aan de economische groei. In het eerste kwartaal van 2018 droeg het exportsaldo voor het eerst in ruim twee jaar negatief bij aan de groei.

Opnieuw meer besteed door consumenten. Consumenten hebben in het tweede kwartaal ruim 2 procent meer besteed dan in het tweede kwartaal van 2017. Ze geven al 17 kwartalen op rij meer uit dan een jaar eerder. Consumenten besteedden in het tweede kwartaal over vrijwel de hele linie meer dan een jaar eerder. Vooral aan auto’s en elektrische apparaten gaven ze meer uit. Verder besteedden ze meer aan diensten, vooral aan horeca-, vervoer- en communicatiediensten. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2018)

Ontwikkeling arbeidsmarkt, seizoengecorrigeerd kwartaal-op-kwartaalmutaties (x 1.000) tussen 2014 en 2018


De consumptiegroei is in lijn met het verder aantrekken van de werkgelegenheid, waarover het CBS vandaag ook bericht, de daling van de werkloosheid en het verdere herstel op de woningmarkt. Verder ligt het consumentenvertrouwen al sinds eind 2016 op een hoog niveau. Bouw en zakelijke dienstverlening sterkst gegroeid. De productie van de bouwbedrijven groeide in het tweede kwartaal het sterkst. Verder groeide de zakelijke dienstverlening opnieuw sterk in vergelijking met een jaar eerder. Net als in voorgaande kwartalen was vooral de productie van de uitzendbranche hoger. Dat is ook terug te zien in de banencijfers die CBS vandaag publiceert: het aantal uitzendbanen nam verder toe.

Ook de industrie produceerde meer dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal van 2018 groeide vooral de productie van transportmiddelen, machines en elektrische producten. De delfstoffenwinning had opnieuw te maken met krimp.

Het aantal openstaande vacatures heeft in het tweede kwartaal van 2018 een nieuw hoogtepunt bereikt. Eind juni waren het er 251 duizend, een toename van 16 duizend in het tweede kwartaal. Daarmee werd het vorige recordaantal van eind 2007 met 2 duizend overtroffen. Daarnaast daalde in het tweede kwartaal het aantal werklozen met 14 duizend, terwijl het aantal banen verder groeide met 52 duizend. Hierdoor is de spanning op de arbeidsmarkt verder opgelopen. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste kwartaalcijfers over de arbeidsmarkt.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.