Bijgewerkt: 13 juli 2024

Het clubhuis van de volleybalvereniging AMVJ-Martinus wordt gesloopt

Nieuws -> Sport

Bron: Bestuur vv AMVJ-Martinus Amstelveen
01-01-2016

De tekst van de gemeentelijke bekendmaking in het weekblad Amstelveen Dichtbij van 30 december 2015:

Start sloop gymzaal Zonnestein 66

'Begin 2016 start de gemeente met onderzoek naar de oude gymzaal aan Zonnestein nr 66 vóór sloop medio februari kan starten. Hoewel mogelijke nieuwbouw van naar verwachting woningen in overleg met omwonenden pas in 2017 voorzien is, kan sloop met het oog op Flora en Fauna wetgeving niet langer wachten.

Aan Zonnestein 66 staat een gymzaal die al jaren op de nominatie staat om te worden gesloopt. Nieuwbouw op die locatie werd door omwonenden tegen gehouden. Projectontwikkelaar BPD is nu in overleg met omwonenden om daar een nieuw bouwplan te realiseren. Om dit mogelijk te maken te maken start de gemeente met het onderzoek naar de sloop ervan. Aanwezigheid van vleermuizen zou mogelijk de sloop met een aantal maanden kunnen vertragen, net als nu het geval bij de oude Bankrashal.'

Foto Amstelveen
(Foto AMVJ-Martinus - 2010)

Clubhuis annex gymzaal van de volleybalvereniging AMVJ-Martinus in Zonnestein


Het bestuur van volleybalvereniging AMVJ-Martinus Amstelveen is onaangenaam verrast door de publicatie van de Gemeente Amstelveen in Amstelveen Dichtbij van 30 december 2015, dat al volgende week de sloop van clubhuis Zonnestein 66 wordt ingezet. Het clubhuis, als voorloper van het Bankrasmodel van historische betekenis voor volleybal in Nederland, is nog steeds als zodanig in gebruik. Door de afbraak ervan zonder alternatief wordt de combinatie van sport met sociale activiteiten onmogelijk gemaakt. Het bestuur stelt zich op het standpunt, dat Zonnestein in gebruik moet blijven als clubhuis, totdat er een alternatief beschikbaar is.

Vanaf het moment, dat sloop van Zonnestein weer ter sprake kwam ruim 1 jaar geleden, heeft het bestuur geprobeerd in overleg met het Amstelveens Sportbedrijf en wethouder Bot (Sport) een alternatief voor clubhuis Zonnestein te maken in de Nieuwe Bankrashal. Dat gaat hand in hand met onze ambitie om van de Nieuwe Bankrashal dé volleybalhal van Amstelveen te maken in goed overleg met het Sportbedrijf en de andere huurders.

Hoewel er nog geen alternatief voor clubhuis Zonnestein is, wordt nu de sloop van Zonnestein aangekondigd als vaststaand feit. In de publicatie wordt met geen woord gerept over het feit, dat Zonnestein nog steeds in gebruik is als volleybalzaal en clubhuis van AMVJ-Martinus. De club heeft pas vorige week bij geruchte vernomen, dat Zonnestein al in de eerste week van januari onbruikbaar wordt gemaakt zonder alternatief. Als reactie op ons schrijven daarover werd de opleverdatum plotseling op 6 januari gesteld. De club ziet zich door de publicatie voor het blok gezet. Weliswaar heeft wethouder Bot zich constructief opgesteld om een gesprek te organiseren, maar als Zonnestein plat is, schiet de vereniging daar op korte termijn weinig mee op.

Dat Zonnestein gesloopt gaat worden, heeft het bestuur al lang geaccepteerd. De verbazing betreft naast het volstrekt negeren van de bestaande volleybal- en clubhuisactiviteiten, het voortijdige karakter van destructief onderzoek. Er bestaan nog geen bouwplannen en d.m.v. een circulaire en publicaties (zie b.v. Amstelveen Dichtbij op 11-11-2015 “Grote rol buurtbewoners bij bouwplan Zonnestein”) is gecommuniceerd, dat met bewoners en huurders overleg plaats zou vinden. Het flora- en fauna-onderzoek, vooruitlopend op mogelijke nieuwbouw in 2017, waarop de gemeente zich beroept, heeft naar onze mening voortijdig plaats gevonden.

Bestuur vv AMVJ-Martinus Amstelveen

VV AMVJ-Martinus Amstelveen (www.vvAMstelveen.nl ) is de fusieclub die in 2011 is ontstaan uit AMVJ en Martinus. Na een consolidatieperiode is de club weer gegroeid naar inmiddels 250 leden (jeugd, competitiespelende en recreanten). De hoogste teams spelen op regionaal niveau. Het bestuur spant zich in volleybal te combineren met sociale activiteiten. Zonnestein heeft bij de ontwikkeling van het volleybal in Nederland een essentiële rol gespeeld. Het Bankrasmodel, dat uiteindelijk geleid heeft tot de gouden medaille voor de volleyballers op de Olympische Spelen in 1996 (“Sportmoment van de Eeuw”), heeft zijn wortels in de groep spelers die (après)trainden in Zonnestein.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.