Bijgewerkt: 20 juni 2024

Het college B en W wil Amstelveen meer wijkgericht besturen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
15-12-2015

Het college B en W wil Amstelveen meer wijkgericht besturen en is daarom gestart met het opstellen van wijkprofielen. Een wijkprofiel levert een beeld op van de wijk. Het is als een foto, waarop de staat van de wijk te zien is. Zowel de sterke als de zwakke kanten van een wijk worden zichtbaar en het levert veel informatie op over een wijk en haar inwoners. Het Keizer Karelpark is als eerste wijk onder de loep genomen.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2015)

Het College Burgemeester en Wethouders van Amstelveen: vlnr.: Wethouders Maaike Veeningen (D66), Jeroen Brandes (PvdA), Peter Bot (BBA), Herbert Raat (VVD), Burgemeester Mirjam van 't Veld en gemeentesecretaris Alexander Meijer


Een aantal buurten in Amstelveen heeft de komende jaren meer aandacht nodig, omdat in die wijken de sociale en economische balans verstoord is geraakt. Om dit goed in kaart te krijgen is opdracht gegeven om een sociale kaart van Amstelveen te maken, waarin indicatoren als werkloosheid, schooluitval en armoede beter zichtbaar worden. Hierdoor kan het college haar inspanningen de komende jaren gerichter inzetten.Keizer Karelpark. De scores van KKP die gerelateerd zijn aan de sociaaleconomische positie van haar bewoners past bij de kenmerken van de woningvoorraad. In KKP is het aandeel kleine woningen groter dan gemiddeld en woningen zijn per m² goedkoper dan gemiddeld in de stad. De wijk is hierdoor aantrekkelijk voor lage inkomens. In KKP-West zijn veel ouderen met een inkomen uit pensioen of AOW. Ongeveer 22 procent van alle bijstandsuitkeringen komt terecht bij inwoners van het Keizer Karelpark (KKP). Het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen in KKP bedraagt € 34.329,-. Dit is 15% lager dan het Amstelveense gemiddelde.

Wethouder Herbert Raat (VVD):’We moeten de balans houden in de afzonderlijke wijken om Amstelveen in zijn geheel aantrekkelijk te houden. Anders krijg je te grote verschillen binnen je stad. De wijkanalyses zijn hierbij een hulpmiddel om inzicht te krijgen in een wijk. Opvallend voor Amstelveen is dat er relatief weinig koopwoningen zijn in deze wijk’.   

Amstelveense wijken kunnen onderling met elkaar worden vergeleken als voor alle wijken een wijkprofiel is opgesteld. De andere wijken van Amstelveen worden de komende jaren op soortgelijke wijze geanalyseerd. Te beginnen met Bankras-Kostverloren en Groenelaan. Lees ook de bijlage: Wijkprofiel Keizer Karelpark (pdf, 11 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.