Bijgewerkt: 25 juni 2022

Het college van Amstelveen wil burgers ontzien

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
07-10-2009

Geen geld meer voor kunst in de openbare buitenruimte, uitbreidingsplannen voor fietspaden in de ijskast, cultuursubsidies met een ton omlaag, minder voorzieningen voor ambtenaren en de renovatie van heesters uitstellen. De burger daarentegen wordt ontzien.

Geld Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

B en W Amstelveen: Het geld moet in de koelkast


Dat is een aantal van de bezuinigingen, die het college tussentijds voorstelt, vooruitlopend op de gemeentebegroting voor 2010 waaraan hard wordt gesleuteld. Bij elkaar leveren zij 3,65 miljoen euro aan besparingen op, die in 2010 moeten worden gerealiseerd. Met de voorstellen wordt een derde ingevuld van de 10 miljoen euro die het college in 2013 structureel bezuinigd wil hebben.

Wat betreft de gemeentelijke lasten krijgt de burger in het kader van de bezuinigingen alleen te maken met een lichte aanpassing van het tarief voor de afvalstoffenheffing. Een beperkt deel van de kosten van straatreiniging wordt in dit tarief ondergebracht. Dit moet zorgen voor 120 duizend euro aan extra opbrengsten, oftewel 3 procent van de voorgestelde 3,65 miljoen aan ombuigingen voor 2010.

Het college wil geen maatregelen nemen, die kwetsbare groepen in de samenleving kunnen treffen. Over zaken als inflatiecorrectie doet de tussenbalans van het college nog geen uitspraken. Het college zegt keuzes niet uit de weg te gaan. Ook wil het een volgend college niet met een zware hypotheek belasten.

Voor 2010 is nu een sluitende begroting gerealiseerd. Daarbij is zelfs nog een eenmalige ruimte van 0,7 miljoen euro beschikbaar die, samen met 1,5 miljoen euro uit herverdelingsmiddelen 2010, kan worden toegevoegd aan het investeringsfonds. Daarmee kan de gemeente het programma voor de huisvesting van scholen financieren, iets waar de raad nadrukkelijk om heeft gevraagd.

Een tegenvaller is het teruglopen van reclame-inkomsten met 3 ton op jaarbasis. De voorgestelde maatregelen leggen volgens het college een duurzame basis voor de ingrijpende maatregelen, die de komende jaren nodig zijn om ook dan een sluitende begroting te kunnen opstellen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.