Bijgewerkt: 5 maart 2024

Het conjunctuurbeeld was in november 2022 minder positief

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
01-12-2022

Het conjunctuurbeeld (de schommelingen van de economische groei op korte termijn) volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in november 2022 minder positief dan in oktober, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de Conjunctuurklok van november presteerden 8 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend.

De conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok betreft een macro-economisch beeld en het gaat niet in gelijke mate op voor alle huishoudens, bedrijven of regio’s.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2022)

Consumenten- en producentenvertrouwen (seizoengecorrigeerd) gemiddelde van de deelvragen tussen 2018-2022

Consumenten minder pessimistisch, stemming producenten verbetert. Consumenten waren in november iets minder somber dan in oktober, toen hun vertrouwen een absoluut dieptepunt bereikte. Het consumentenvertrouwen lag ver onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar. Het vertrouwen van producenten verbeterde in november en lag onverminderd boven het langjarig gemiddelde.

Consumptie huishoudens, export en investeringen groeien. Het volume, werkdaggecorrigeerd, van de goederenexport was in september 2,9 % groter dan in september 2021. De groei is iets groter dan in de voorgaande twee maanden. Er werden in september vooral meer transportmiddelen, machines en apparaten uitgevoerd. In september 2022 hebben huishoudens 2,2 % meer besteed, voor prijsveranderingen en koopdagen gecorrigeerd, dan in september 2021. Net als in voorgaande maanden hebben ze meer besteed aan diensten, maar minder aan goederen. In september 2022 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 4,4 % groter dan een jaar eerder. Dat komt vooral doordat meer is geïnvesteerd in gebouwen en vliegtuigen.

Productie industrie groeit met bijna 5 % in september. De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september 4,6 % hoger dan in september 2021. De groei is de afgelopen vier maanden redelijk stabiel, maar kleiner dan in de maanden daarvoor.

Aantal faillissementen verder toegenomen in oktober. Er zijn in oktober 45 bedrijven (inclusief eenmanszaken)meer failliet verklaard dan in september. Het aantal uitgesproken faillissementen is laag vergeleken met de periode voor het uitbreken van corona. Het aantal uitgesproken faillissementen in de eerste 10 maanden van 2022 is ruim 10 % hoger dan in dezelfde periode van 2021.

Prijsstijging koopwoningen vlakt ook in oktober verder af. Bestaande koopwoningen waren in oktober 7,8 % duurder dan een jaar eerder. Een maand eerder bedroeg de stijging 9,4 %. Het is de zesde maand op rij dat de prijsstijging is afgevlakt. Ten opzichte van september is de prijsindex bestaande koopwoningen in oktober met 0,5 % gedaald. Ook in de voorgaande twee maanden daalde de index.

Minder gewerkte uren en vacatures, maar ook minder werklozen. Werknemers en zelfstandigen werkten in het derde kwartaal van 2022 in totaal ongeveer 3,6 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 1,6 % minder dan een kwartaal eerder. Eind september stonden er 449 duizend vacatures open, 17 duizend minder dan aan het einde van het tweede kwartaal. Dit is de eerste daling nadat het aantal vacatures acht kwartalen achtereen is toegenomen. In oktober 2022 waren 365 duizend mensen werkloos, dat is 3,7 % van de beroepsbevolking. Hiermee was het werkloosheidspercentage lager dan in september (3,8 %). Gemiddeld over de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen nog wel toe, met 4 duizend per maand. De omzet van uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling steeg in het tweede kwartaal 2022 met 0,7 % in vergelijking met een kwartaal eerder.

Bbp krimpt in derde kwartaal 2022 met 0,2 %. Volgens de eerste berekening van het CBS, daalde het bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal van 2022 met 0,2 % ten opzichte van het tweede kwartaal. Dat komt doordat er minder is geïnvesteerd en dan vooral in woningen en infrastructuur. Volgens de eerste berekening was het bbp in het derde kwartaal van dit jaar 3,1 % groter dan een jaar eerder. Vooral het handelssaldo, de consumptie door huishoudens en de investeringen droegen bij aan deze groei.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.