Bijgewerkt: 28 februari 2024

Het duurzame voorbeeld voor de toekomst in Middenwaard

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
01-04-2019

De vijf particuliere woningbouwkavels op Het Eiland in Middenwaard hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om duurzaam wonen. De gemeente Amstelveen daagt potentiële kopers uit om de woning zo duurzaam mogelijk te bouwen. Wie de meeste ambitie toont om toekomstbestendige maatregelen in het bouwplan door te voeren, maakt de grootste kans bij de toewijzing van een kavel.

De gemeente wil het tussen de wijken Groenelaan en Waardhuizen gelegen woongebied Middenwaard toekomstbestendig bouwen. Doel van de gemeente is om met deze wijk, die bestaat uit vier deelgebieden, een voorbeeld te stellen voor de toekomst. De eerste 14 kavels in deelgebied 3 zijn begin 2018 verkocht en niet aangesloten op het gasnet. Hier is een goede start gemaakt qua duurzaamheid, maar het kan nóg beter. Daarom gaat de gemeente bij de uitgifte van de laatste vijf kavels in deelgebied 4 nog een stapje verder. Ook de kavel Kostverlorenweg 19 wordt meegenomen in de procedure.

Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening: 'Wij willen stappen zetten met het verduurzamen van onze woningen. Dat de eerste 14 kavels aardgasvrij zijn opgeleverd, is een begin. Maar het kan nóg duurzamer. Om ons doel te bereiken, hebben we ervoor gekozen het uitgifteproces te veranderen. Niet de grondverkoop staat hierbij voorop, maar ons doel is de bouw van duurzame woningen. We willen van Middenwaard een échte duurzame wijk maken waarvan we kunnen leren voor de toekomst.'

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen/Jeroen de Jong Architectuur - 2019)

Artist impression van Het Eiland in Middenwaard door Jeroen de Jong Architectuur


Het selecteren op duurzaamheidsmaatregelen komt in andere gemeenten ook steeds vaker voor, zoals in Zaanstad. Amstelveen heeft geleerd van wat hier in praktijk is gebracht en wil verder leren door het in de eigen gemeente te gaan doen. 'We doen dit verstandig en beginnen daarom met een klein project. Ons doel is om dit straks ook toe te passen bij de aanbesteding van grote bouwprojecten aan projectontwikkelaars. Met Middenwaard willen wij het goede voorbeeld geven. Voor de deelgebieden 1 en 2 heeft de gemeente de intentie om de grond via een aanbesteding uit te geven aan een ontwikkelaar. Deze percelen zijn op dit moment tijdelijk verhuurd als opslagterrein voor de aanleg van de Amstelveenlijn, maar bieden eind dit jaar ook de mogelijkheid voor duurzame woningbouw van appartementen en woningen.' -aldus wethouder Gordon.

Aanmeldprocedure. Geïnteresseerde kavelkopers ontvangen een aanmeldingsformulier, waarop ze aangeven welke duurzame maatregelen zij nemen. De inzendingen met de hoogste duurzaamheidsambitie maken de grootste kans. Vervolgens krijgen zij de tijd om deze ambitie in een bouwplan vast te leggen. Een onafhankelijk bureau toetst in opdracht van de gemeente of aan de eisen is voldaan. Pas na het verlenen van de omgevingsvergunning wordt het koopcontract getekend. Op deze manier heeft de gemeente er grip op dat de maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Mochten meer dat vijf gegadigden een gelijke duurzaamheidsambitie hebben, dan vindt loting plaats. 

Op de kavelmarkt op 15 mei 2019 gaan vier van de vijf kavels én de kavel Kostverlorenweg 19 in de verkoop en krijgen geïnteresseerden meer informatie over het uitgifteproces. De vijfde kavel volgt later, omdat deze nodig is voor de bereikbaarheid van de bouwwerkzaamheden van de eerste vier. De kavelmarkt is in het raadhuis van Amstelveen aan Laan Nieuwer-Amstel 1, 1182 JR Amstelveen vanaf 19.30 uur.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.