Bijgewerkt: 16 juni 2024

Het economisch beeld in Nederland is negatiever

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
28-02-2023

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in februari 2023 negatiever dan in januari, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de Conjunctuurklok van februari presteerden 7 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend.

De conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok betreft een macro-economisch beeld en het gaat niet in gelijke mate op voor alle huishoudens, bedrijven of regio’s.

Consumenten minder pessimistisch, stemming producenten vrijwel hetzelfde. Consumenten waren in februari opnieuw minder somber, maar het vertrouwen is nog uitzonderlijk laag. Het consumentenvertrouwen lag ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Het vertrouwen van producenten veranderde in februari nauwelijks en lag boven het langjarig gemiddelde.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2023)

Weekmarkt op het Stadsplein van Amstelveen op vrijdag 17 februari 2023

Consumptie huishoudens en export groeien, investeringen krimpen. In december 2022 hebben huishoudens 9,9 % meer besteed, voor prijsveranderingen en koopdagpatroon gecorrigeerd, dan in december 2021. Aan diensten hebben ze bijna 20 % meer uitgegeven, terwijl ze aan goederen 0,6 % minder hebben besteed. In de tweede helft van december 2021 was er een lockdown van kracht. Het volume van de goederenexport (voor werkdagen gecorrigeerd) was in december 4,7 % groter dan in december 2021. Er werden vooral meer aardolieproducten, machines en apparaten uitgevoerd. De export van chemische producten was echter lager. In december 2022 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 1,9 % kleiner dan een jaar eerder. Dat komt vooral doordat minder is geïnvesteerd in personenauto’s en infrastructuur. In vliegtuigen en gebouwen is echter meer geïnvesteerd.

Productie industrie iets hoger in december. De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december 0,5 % hoger dan in december 2021. De productie van de industrie groeide in de laatste maanden van 2022 een stuk minder hard dan daarvoor. In januari 2023 zijn, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 35 minder bedrijven failliet verklaard dan in december 2022. Dat is een daling van 13 %. Het aantal faillissementen is laag vergeleken met de periode voor het uitbreken van corona.

Prijsstijging koopwoningen vlakt verder af. Bestaande koopwoningen waren in januari 1,1 % duurder dan een jaar eerder. Een maand eerder bedroeg de stijging 2,7 %. Het is de laagste prijsstijging jaar op jaar in bijna 9 jaar.

Meer gewerkte uren en werklozen, minder vacatures. Werknemers en zelfstandigen werkten in het vierde kwartaal van 2022 in totaal ruim 3,6 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 1,2 % meer dan een kwartaal eerder. Eind december 2022 stonden er 442 duizend vacatures open, 7 duizend minder dan aan het einde van het derde kwartaal. Dit is de tweede achtereenvolgende daling na een periode van acht kwartalen, waarin het aantal vacatures bleef toenemen. In januari 2023 waren 360 duizend mensen van 15 tot 75 jaar werkloos. Daarmee steeg het werkloosheidspercentage van 3,5 in december naar 3,6 in januari. In de maanden november tot en met januari nam het aantal werklozen nog licht af met gemiddeld 2 duizend per maand. De omzet van uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling steeg in het derde kwartaal 2022 met 2,5 % in vergelijking met een kwartaal eerder.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.