Bijgewerkt: 5 juni 2023

Het economisch beeld is minder positief in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
01-10-2022

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was in september 2022 minder positief dan in augustus- meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van september presteerden 9 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend.

Bedrijfscycli zijn perioden van expansie gevolgd door een recessie van de economische activiteit. Deze veranderingen hebben gevolgen voor het welzijn van de bevolking in het algemeen en voor particuliere instellingen. Gewoonlijk worden conjunctuurcycli gemeten door de ontwikkeling van een brede economische indicator, zoals de reële bruto binnenlandse productie, te onderzoeken.

De conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok betreft een macro-economisch beeld en het gaat niet in gelijke mate op voor alle huishoudens, bedrijven of regio’s.

Stemming consumenten op dieptepunt, ook producenten minder positief. Het vertrouwen van consumenten daalde in september 2022 verder naar het laagste niveau ooit. Het consumentenvertrouwen lag ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Het vertrouwen van producenten was in september opnieuw minder positief dan een maand eerder, maar lag boven het langjarig gemiddelde.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2022)

Conjunctuurklokindicator (ongewogen gemiddelde van de indicatoren in de Conjunctuurklok) tussen 2015-2022

Consumptie huishoudens en export groeien, investeringen krimpen. In juli 2022 hebben huishoudens 6,2 % meer besteed, voor prijsveranderingen gecorrigeerd, dan in juli 2021. Ze gaven meer uit aan diensten, maar minder aan goederen. De groei is wat groter dan in de voorgaande maand. Het volume van de goederenexport was in juli 1,3 % groter dan in juli 2021,voor werkdagen gecorrigeerd. Een maand eerder groeide de export met bijna 4 %. Er werden in juli vooral meer elektrotechnische machines en chemische producten uitgevoerd. In juli 2022 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 2,5 % kleiner dan een jaar eerder. Dat komt vooral doordat minder is geïnvesteerd in infrastructuur en personenauto’s. De investeringen in gebouwen lagen echter hoger dan een jaar eerder.

Productie industrie groeit met ruim 4 % in juli. De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juli 4,1 % hoger dan in juli 2021. De groei is opnieuw lager dan in de voorgaande maanden. Het aantal failliet verklaarde bedrijven, voor zittingsdagen gecorrigeerd, is nauwelijks veranderd. Er is in augustus 1 bedrijf meer failliet verklaard dan in juli. Het aantal uitgesproken faillissementen is laag vergeleken met de periode voor het uitbreken van corona.

Prijsstijging koopwoningen vlakt in augustus verder af. Bestaande koopwoningen waren in augustus 11,9 % duurder dan een jaar eerder. Een maand eerder bedroeg de stijging 14,5 %. Het is de vierde maand op rij dat de prijsstijging is afgevlakt. Werknemers en zelfstandigen werkten in het tweede kwartaal van 2022 in totaal ongeveer 3,7 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 2,6 % meer dan een kwartaal eerder. Eind juni stonden er 467 duizend vacatures open, 16 duizend meer dan aan het einde van het eerste kwartaal. Dit is het achtste kwartaal op rij dat het aantal vacatures toeneemt. In twee jaar tijd is het aantal openstaande vacatures meer dan verdubbeld. Het aantal werklozen is in augustus 2022 verder toegenomen tot 378 duizend. Dat is 3,8 % van de beroepsbevolking. De omzet van uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling steeg in het tweede kwartaal 2022 met 0,7 % in vergelijking met een kwartaal eerder.

Bbp groeit in tweede kwartaal 2022 met 2,6 %. Volgens de tweede berekening van het CBS, steeg het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2022 met 2,6 % ten opzichte van het eerste kwartaal. De investeringen en het handelssaldo (export minus import) droegen het meest bij aan de economische groei. Ook de consumptie door huishoudens had een positieve bijdrage. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021 was het bbp in het tweede kwartaal van dit jaar 5,1 % groter. Vooral de consumptie door huishoudens, het handelssaldo en de investeringen droegen bij aan deze groei.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.