Bijgewerkt: 26 november 2022

Het effect van de gemeentepolis kan groter

Nieuws -> Informatief

Bron: CPB
19-08-2019

Hoewel zorgbeleid effect heeft op armoede en armoedebeleid op gezondheid, zijn deze beleidsterreinen grotendeels gescheiden. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het armoedebeleid en een deel van het zorgbeleid (jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning), terwijl het grootste deel van de zorg onder het Rijk valt (Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg).De gemeentepolis bevindt zich op het snijvlak van het armoede- en zorgbeleid.

De gemeentepolis is een gemeentelijke collectieve zorgverzekering binnen de Zorgverzekeringswet, gericht op inwoners met een laag inkomen. Het oorspronkelijke doel van de gemeentepolis was om lage inkomens toegang te geven tot betaalbare aanvullende zorgverzekeringen bovenop het verplichte basispakket. Daartoe kunnen gemeenten de aanvullende verzekeringen binnen de gemeentepolis subsidiëren. De zorgtoeslag van het Rijk, uitbetaald door de Belastingdienst, dient als tegemoetkoming in de kosten van de basisverzekering voor lage inkomens.

Deze polis kent op dit moment een groot bereik, maar contracten tussen gemeenten en verzekeraars lijken moeilijker tot stand te komen. Om het effect van de gemeentepolis te vergroten en de houdbaarheid ervan te verbeteren, zijn aanvullende stappen mogelijk. Dit staat in de zojuist verschenen publicatie ‘Verbeteropties gemeentepolis’ (pdf 15 pagina’s) van het Centraal Planbureau (CPB). Door de gemeentepolis hoeven lage inkomens geen zorg te mijden en lopen zij minder risico om plotseling voor hoge zorguitgaven te komen te staan. Veel gemeenten subsidiëren ook de aanvullende zorgverzekering, zodat deze beter toegankelijk wordt voor lage inkomens. Daarnaast kunnen gemeenten via de  gemeentepolis wanbetaling tegengaan door de nominale premie rechtstreeks in te houden op de bijstandsuitkering.

Foto Amstelveen
(Bron CPB - 2019)

Verbeteropties van de gemeentepolis


Om de gemeentepolis te verbeteren zou ten eerste kunnen worden nagegaan of zorgverzekeraars voldoende worden gecompenseerd voor de zorgkosten via de risicoverevening, zodat de gemeentepolis ook voor hen financieel aantrekkelijk blijft. Daarnaast is het aanbieden van een basisverzekering met een beperkte aanvullende verzekering van belang, opdat alle verzekerden met een laag inkomen terecht kunnen bij de gemeentepolis, dus ook degenen die geen uitgebreide aanvullende verzekering nodig hebben. Ten derde kan het verplicht eigen risico vervangen worden door een no-claim, al dan niet in combinatie met het aftoppen van de hoogte van de no-claim. Dit voorkomt dat lage inkomens plotseling worden geconfronteerd met hoge zorgkosten.

oor de gemeentepolis hebben mensen met lage inkomens en hoge zorgkosten toegang tot een betaalbare aanvullende zorgverzekering. Bijkomend voordeel is dat de gemeente dicht op de premiebetaling zit; ze kan bijvoorbeeld voorstellen om de premie in te houden op een eventuele uitkering, Hierdoor  kan voorkómen worden dat mensen in de wanbetalersregeling terechtkomen. 

Contracten tussen gemeenten en verzekeraars over de polis lijken moeilijker tot stand te komen. Een reden die zorgverzekeraars noemen, is dat de premie van de gemeentepolis de kosten onvoldoende dekt. Dat komt door de relatief hoge zorgkosten van de doelgroep. Dit is van belang omdat de gemeentepolis een waardevol instrument kan voor armoedebestrijding, betere gezondheid en schuldpreventie. In 2018 bood 98% van de gemeenten een gemeentepolis aan, in totaal aan 740.000 verzekerden. 

Contracten tussen gemeenten en verzekeraars over de polis lijken moeilijker tot stand te komen. Een reden die zorgverzekeraars noemen, is dat de premie van de gemeentepolis de kosten te weinig dekt. Dat zou komen door de hoge zorgkosten van de doelgroep. Het CPB doet aanbevelingen voor verbetering omdat de gemeentepolis van belang is voor armoedebestrijding, gezondheid en schuldpreventie.

De gemeente Amstelveen biedt samen met Zorg en Zekerheid  twee collectieve ziektekostenverzekeringen aan, de AV Gemeente TOP en de AV Gemeente Standaard. Door mee te doen aan de collectieve ziektekostenverzekering kunt u een korting krijgen op de basisverzekering en op de aanvullende verzekering. Zorg en Zekerheid geeft een korting en de gemeente betaalt een deel van de premie. Het pakket van beide collectieve verzekeringen zijn uitgebreid met extra vergoedingen zoals tandarts, fysiotherapie of brillen. Kinderen tot 18 jaar kunnen zich gratis meeverzekeren.

U kunt kiezen uit de volgende twee pakketten bij Zorg en Zekerheid: De AV Gemeente Standaard zorgverzekering: Dit is een geschikte verzekering voor inwoners met een laag inkomen en vermogen met gebruikelijke zorgkosten. De AV Gemeente TOP verzekering:  Dit is een geschikte verzekering voor inwoners met een minimuminkomen en hoge zorgkosten. Het pakket biedt ruime vergoedingen. U kiest zelf het pakket welke bij u past. Op deze website kunt u beide collectieve pakketten met elkaar vergelijken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.