Bijgewerkt: 4 december 2023

Het gaat niet goed met de corona-besmettingscijfers in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: LCPS/GGD
20-11-2021

Het gaat niet goed met de besmettingscijfers en de druk op de zorg neemt steeds meer toe. We moeten rekening houden met de mogelijkheid dat de toegankelijkheid van zorg vastloopt. Daarom bereidt de zorg zich voor op een zogenaamde Crisisfase 3- meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

In fase 3 zijn er meerdere regio’s in Nederland die de druk op de zorg niet meer aankunnen. De organisaties die een rol spelen bij het vaststellen van deze fase, houden op initiatief van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en GGD GHOR Nederland komende week een oefening. Zo zijn we goed voorbereid, mocht deze fase zich aandienen.

Foto Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2021)

Het gaat niet goed met de besmettingscijfers en de druk op de zorg neemt steeds meer toe in Nederland. We moeten rekening houden met de mogelijkheid dat de toegankelijkheid van zorg vastloopt


Het besluit om Crisisfase 3 vast te stellen wordt altijd landelijk genomen door de minister van Medische Zorg en Sport en heeft betrekking op de hele zorg. Het gaat dus om de druk in de ziekenhuizen (IC en kliniek) maar ook elders in de zorgketen zoals bij verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg, thuisorganisaties en huisartsen. Dat is ook de reden dat een groot aantal organisaties bij de oefening betrokken is.

Brede zorg betrokken bij fase 3-oefening. Tijdens deze oefening testen we de procedures en samenwerking binnen de zorg in de aanloop naar de vaststelling van fase 3 door de minister. De organisaties die hierbij een rol spelen doen mee aan de oefening. Dit zijn LNAZ en GGD GHOR Nederland zelf, de voorzitters van de Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)-regio’s in Nederland, een samenwerkingsverband van zorgorganisaties genaamd de Joint Coalition Fase 3, en natuurlijk de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het ministerie van VWS. De verbeterpunten die tijdens de oefening naar boven komen, worden direct geïmplementeerd zodat het proces, mocht het nodig zijn, goed loopt in de praktijk.

Joint Coalition Fase 3. De zogenoemde Joint Coalition Fase 3 bestaat uit een groot aantal zorgorganisaties die een cruciale adviesrol hebben voor de besluitvorming over deze crisisfase. Deze coalitie komt bij een zorgcrisis regelmatig bij elkaar om de stand van zaken te bespreken. Volgende week heeft de coalitie overleg. Later in de week nemen ze deel aan de oefening. Naast LNAZ en GGD GHOR Nederland bestaat de coalitie uit de verenigingen van de verschillende zorginstellingen (ziekenhuizen, particuliere klinieken, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg, de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen), vertegenwoordigers van zorgmedewerkers en -specialisten (medisch specialisten, huisartsen, verzorgenden, verpleegkundigen), de ambulancezorg en de Patiëntenfederatie Nederland.

Door de betrokkenheid van al deze partijen hebben we een goed beeld van de crisissituatie over de volle breedte. Met dit volledige beeld kunnen we de juiste beslissingen nemen en blijft iedereen in de zorgketen goed op elkaar aangesloten.

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedroeg 2.147 op 19 november 2021, dat zijn er 37 meer dan gisteren. Daarvan liggen er 428 op de IC, 15 meer dan gisteren. Van de COVID-patiënten liggen er 1.719 in de kliniek, 22 meer dan gisteren. Er zijn gisteren 7 bovenregionale verplaatsing van COVID-patiënten gerealiseerd met inzet van het LCPS.

Er zijn 317 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 28 meer dan gisteren. Van de nieuwe COVID-patiënten zijn er 49 opgenomen op de IC, 3 minder dan gisteren en 268 in de kliniek, 31 meer dan gisteren. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames is afgelopen week gestegen voor de kliniek en de IC. De totale bezetting op de IC is met 15 toegenomen naar 896 patiënten. Op de IC liggen nu 428 COVID-patiënten, 15 meer dan gisteren en 468 non-COVID-patiënten, evenveel als gisteren. De COVID-bezetting op de IC is de afgelopen week gestegen. De totale bezetting in de kliniek is met 135 afgenomen naar 14.458 bedden. In de kliniek liggen nu 1.719 COVID-patiënten, 22 meer dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek is de afgelopen week gestegen. Lees ook het artikel bij Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland: Voorbereiden op fase 3: code zwartAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.