Bijgewerkt: 25 juni 2022

Het gekraakte pand in Amstelveen wordt op 25 juni 2018 ontruimd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
21-06-2018

Bas Eeenhoorn burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen van de eventuele ontruiming van een gekraakte bedrijfspand aan de Groen van Prinsterenlaan 114:

'Geachte raad,

Zoals ik u gisteren in de raad heb toegezegd informeer ik u over de laatste stand van zaken rond de aanwezigheid van de 'We Are Here groep' in een gekraakt pand aan de Groen van Prinsterenlaan 114 te Amstelveen. Dit pand is op 5 juni 2018 gekraakt en sinds die tijd is de groep hier aanwezig. Kort na de kraak heeft de eigenaar van het pand aangifte hiervan gedaan.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Het gekraakte pand aan de Meester G. Groen van Prinstererlaan 114 in Amstelveen op 7 juni 2018


De aangifte van de eigenaar was aanleiding voor het Openbaar Ministerie om de groep op 13 juni aan te schrijven. In deze aanschrijving is de ontruiming van de groep aangezegd door de officier van justitie. Conform de geldende procedures op dit gebied heeft de groep tot afgelopen woensdag de gelegenheid gehad om een kort geding dagvaarding uit te brengen tegen de aangekondigde ontruiming. Dat is niet tijdig gebeurd.

Ik heb in samenspraak met het Openbare Ministerie en de politie besloten dat de ontruiming op maandag 25 juni 2018 om 12.00 uur plaatsvindt. Gelet op deze aankondiging is er alsnog een kort geding bepaald dat zal plaatsvinden op maandag 25 juni om 10.00 uur. De rechter zal bepalen of er daadwerkelijk mag worden ontruimd.

Ik vertrouw erop  u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Van verdere ontwikkelingen zal ik u op de hoogte houden. Hoogachtend, de burgemeester, drs. H.B. EenhoornAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.