Bijgewerkt: 24 maart 2023

Het groenplan is klaar bij het viaduct aan de Ouderkerkerlaan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-07-2020

De plannen voor het groen rondom het nieuwe viaduct Ouderkerkerlaan zijn gereed. De afgelopen weken verzamelden de gemeente Amstelveen en aannemer BAM input van omwonenden. Naar aanleiding van de binnengekomen reacties is besloten op sommige plekken extra groen toe te voegen. 'In goed overleg met omwonenden wordt het groen bij het nieuwe knooppunt Ouderkerkerlaan weer teruggebracht. Bewoners hebben prima input geleverd voor een mooi groenplan. Zij kennen hun buurt het beste. Samen met hen is besloten extra meerstammige Elzen te planten en meer bosplantsoen met bomen en grote groenblijvende struiken op de taluds van de fietstunnel.' - aldus Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer


Ideeën beoordeeld op haalbaarheid. De gemeentelijke groenbeheerders, BAM en een landschapsontwerpbureau beoordeelden alle binnengekomen reacties. In sommige gevallen was het niet mogelijk te voldoen aan de wensen van de bewoners. Zoals het plaatsen van extra bomen aan de zuidkant van de Laan van Langerhuize. Vanwege de vele datakabels en leidingen in de grond, onder andere richting de panden van ABN AMRO bank en KPMG, is de locatie niet geschikt voor het planten van bomen.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2020)

De tekening van het groenplan rond het viaduct aan de Ouderkerkerlaan


Inzaaien vanaf september. De werkzaamheden van BAM zijn bijna afgerond. In september starten zij met de grondwerkzaamheden in de bermen en de taluds. Daarna zaaien zij deze locaties in met een gras- en bloemenmengsel. Eind oktober/begin november worden alle nieuwe bomen en struiken aangeplant, dit is het beste seizoen om nieuw groen aan te planten.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2020)

Het viaduct aan de Ouderkerkerlaan wordt verbreed. Dit is noodzakelijk voor de doorstroming van het verkeer en vanwege de aankomende werkzaamheden aan de A9. Er wordt een fietstunnel aangelegd ten zuidoosten van het viaduct, zodat fietsers het knooppunt veiliger kunnen passeren


Verbreding viaduct ten behoeve van A9. De verbreding van het viaduct Ouderkerkerlaan is het laatste project dat vooruitloopt op de werkzaamheden aan de A9. Hiermee vergroot de gemeente de capaciteit van het onderliggende wegennet. Om te zorgen voor een goede doorstroming van verkeer tijdens de werkzaamheden aan de Rijksweg.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.