Bijgewerkt: 28 juni 2022

Het historisch besef van Amstelveners is belangrijk voor de toekomst

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-02-2017

Het college van B en W van Amstelveen heeft in het kader van Mensen Maken Amstelveen ingestemd met het project 'Nooit meer teruggekomen'. Hierdoor hoopt het college het historisch besef en gevoel van verbondenheid met Amstelveen en tussen inwoners onderling verder te vergroten en daarover met elkaar in gesprek te gaan. Tevens worden twee historische betekenisvolle boeken herdrukt. Het voorstel van het college wordt op donderdag 9 maart in de raadscommissie ABM besproken en op 22 maart 2017 in de gemeenteraad.

Burgemeester Mirjam van ’t Veld: “Enige tijd geleden sprak ik met de Stichting Amstelveen Oranje om een project te ontwikkelen om de Amstelveense oorlogsgeschiedenis levend te maken, zodat verhalen uit het verleden niet verloren raken. Verhalen uit verleden kunnen een belangrijke bijdrage leveren om het gesprek met elkaar aan te gaan. Dit past in het concept van Mensen Maken Amstelveen waar we willen toewerken naar een Amstelveen waarin iedereen meedoet en er gezamenlijk voor zorgen dat Amstelveen een prettige plek is om te leven en dit in de toekomst ook blijft.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Mirjam van 't Veld burgemeester van Amstelveen


Stichting Amstelveen Oranje, die het project uitvoert, kan aan de slag waarbij de verhalen van toen worden onderzocht, opgetekend en worden verbonden met het hier en nu. Na een eerste vooronderzoek bij het NIOD en het Digitaal Monument Joodse Gemeenschap zijn overlevenden van de Tweede Wereldoorlog, die aan het begin van deze oorlog met hun gezin in Amstelveen woonden, inmiddels benaderd voor een interview. Als vervolg op het project worden diverse activiteiten ontwikkeld die de betekenis en gevolgen van hetgeen in de oorlogsjaren in Amstelveen heeft plaatsgevonden, duidelijk zichtbaar en bespreekbaar maakt. Activiteiten met een duurzaam karakter en gericht op informatie, educatie en cultuurhistorie”.

Aanleiding. Tot nu toe is er weinig aandacht geweest voor een aantal belangrijk historische gebeurtenissen in Amstelveen. Gedurende de Tweede Wereldoorlog werden de Joodse inwoners van Amstelveen gedwongen hun huizen te verlaten. Zij werden uiteindelijk gedeporteerd, of moesten onderduiken. Een groot aantal van hen is nooit meer teruggekomen en werden vermoord.

Het is belangrijk, dat deze zwarte bladzijde in de Amstelveense geschiedenis niet alleen zichtbaar in herinnering wordt gebracht, maar ook blijvend wordt verteld en doorgegeven. Zo krijgen de verhalen en daarmee de op een afschuwelijke wijze verdwenen inwoners een gezicht. De betekenis van wat deze Amstelveners is overkomen moet bovendien uitnodigen tot een voortdurend gesprek over (het bestrijden van) uitsluiting, vervolging, misleiding en discriminatie. Een gesprek ook in het licht van de hedendaagse ontwikkelingen in de wereld, waarbij facetten als angst en (on)veiligheid een grote rol spelen.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2017)

Een Duitse razzia, of klopjacht op de fiets in Nieuwer-Amstel in februari 1945. Rechts de kapperszaak Boon en daarnaast het huis van dokter Boomgaars. Razzia is een bij verrassing uitgevoerde zoektocht door de politie- of het leger, om verdachte personen te vinden op een bepaald gebied. Het woord is geleend van de Franse razzia en het komt oorspronkelijk uit de Maghreb (het noordwestelijke deel van Afrika) ġāzia, die verwijst naar de roofzuchtige strafexpeditie van een stam tegen hun vijanden


Mensen maken Amstelveen. Amstelveen is in toenemende mate een stad van forensen, expats en jonge gezinnen die er komen wonen in de nabijheid van de grote stad. Steeds minder mensen hebben historische kennis van de eigen woonplaats. Om het historisch besef en gevoel van verbondenheid met de woonplaats en tussen inwoners onderling te vergroten, is dit project van groot belang. Het verhogen van het historisch besef van onze inwoners past goed in het concept van Mensen Maken Amstelveen, waar in 2017 ruime aandacht voor zal zijn. Deze ontwikkeling zal samen met andere maatschappelijke vraagstukken helpen om nieuwe ontmoetingen aan te gaan. Het gaat om een Amstelveen, waar iedereen meedoet en waarin mensen bereid zijn om te denken en te voelen vanuit elkaars perspectief. Uiteindelijk moet dit aan het einde van het jaar uitmonden in een zogeheten manifest. Hierin komen afspraken, beelden, weergaves van hoe we van Amstelveen een nog fijnere stad kunnen maken om in te wonen en te werken. Verhalen uit verleden kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.