Bijgewerkt: 28 november 2022

Het historisch besef van de Amstelveners wordt verhoogd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
13-02-2018

De boeken 'Jaren van verduistering -De bezettingstijd in Amstelveen ' van wijlen Tini Visser en 'De westkant van de Amstel, duizend jaar Amstelveen in de stroom van de tijd' van Maureen van Munster en Peter van Schaik zijn binnenkort weer verkrijgbaar. De boeken worden onder andere aangeboden aan Amstelveense middelbare scholen om het historisch besef te vergroten. Wethouder Herbert Raat (VVD): 'In Amstelveen is voornamelijk de nadruk gelegd op de toekomst. Nu is de tijd meer dan ooit gekomen om onze geschiedenis onder de aandacht te brengen, te bewaren en door te geven aan onze kinderen. De her-publicatie van deze boeken is hier een onderdeel van.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Herbert Raat (VVD) wethouder Wonen


Historisch besef. De boeken zijn onderdeel van het raadsvoorstel over historisch besef zoals op 22 maart 2017 door de gemeenteraad aangenomen. Doel was het verhogen van het historisch besef in Amstelveen. Onder andere door het opnieuw uitgeven van de historische boeken. Maar ook het project ‘Nooit meer teruggekomen’ en het voortzetten van het Amstelveense scholenproject ‘Herdenken en ontmoeten’ horen hierbij.

De gemeente werkt onder andere samen met Stichting Amstelveen Oranje, Stichting Herdenken en Ontmoeten i.o. en Vereniging Historisch Amstelveen. Ook inwoners melden zich met foto’s of andere informatie. De beeldbank (beeldbank.amstelveen.nl) verscheen al eerder en bereikt binnenkort de grens van 2.500 gedigitaliseerde foto’s.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2014)

Catharina (Tini) Visser (1932-2015) medewerkster van de afdeling voorlichting, de schrijfster van het boek 'Jaren van verduistering -De bezettingstijd in Amstelveen' tijdens de afscheidsreceptie van burgemeester Pieter Beelaerts van Blokland op 23 december 1977


Boeken. Tini Visser was in het verleden voorlichtster bij de gemeente Amstelveen en schreef het boek in de jaren 1980 in opdracht van toenmalig burgemeester Otto van Diepen. Aan de hand van interviews met 110 ooggetuigen, hun dagboeken en diverse publicaties volgt de schrijfster de loop van de Tweede Wereldoorlog in Amstelveen. Tegelijkertijd is ook opdracht gegeven het boek van Maureen van Munster en Pieter van Schaik te actualiseren. De schrijvers hebben het boek Nieuwer-Amstel en Amstelveen 1000 jaar historie volledig onder handen genomen en aangevuld met recente ontwikkelingen en historische foto’s.

De tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 maart 2017 genomen besluit (pdf 4 pagina’s):

'3.4 Mensen maken Amstelveen: verhogen historisch besef Amstelveen

Om het historisch besef en gevoel van verbondenheid met Amstelveen en tussen inwoners onderling te vergroten, besteedt de gemeente de komende periode extra aandacht aan de geschiedenis van Amstelveen. Lessen uit de (lokale) geschiedenis vormen een belangrijke basis en aanleiding om het gesprek te voeren over een samenleving, waarin niemand wordt buitengesloten. De raad wordt gevraagd om hiervoor eenmalig een bedrag van € 142.000,- beschikbaar te stellen. Dit geld zal worden besteed aan het uitvoeren van het project 'Nooit meer teruggekomen', aan het scholenproject 'Herdenken en ontmoeten', de ontwikkeling van een digitale beeldbank en aan het opnieuw uitgeven en digitaliseren van enkele historische boeken.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2018)

De herdruk van de boeken 'Jaren van verduistering -De bezettingstijd in Amstelveen ' van Tini Visser en 'De westkant van de Amstel, duizend jaar Amstelveen in de stroom van de tijd' van Maureen van Munster en Peter van Schaik


Door de fracties van PvdA, VVD, D66 en BBA wordt de motie 'Zodat we niet vergeten' ingediend. Hierin wordt het college verzocht om:

- namens de gemeente Amstelveen de namen van uit Amstelveen weggevoerde inwoners te adopteren;

- om het historisch besef nog meer te vergroten, in overleg met reeds betrokken organisaties te onderzoeken of, en op welke wijze, scholen zouden kunnen worden betrokken bij het adopteren van namen;

- om de in raadsvoorstel voorgestelde projecten niet te benadelen, uit te zoeken of dit binnen het toegewezen budget kan (adopteren van een naam kost € 50,00);

- indien dit niet kan, het bedrag dat hiervoor benodigd is ter beschikking te stellen uit de Algemene Reserve.

De motie werd unaniem door de raad aangenomen. De raad besloot unaniem overeenkomstig het voorstel.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.