Bijgewerkt: 25 juni 2022

Het initiatief Stadsdorp Elsrijk

Nieuws -> Informatief

Bron: Stadsdorp Elsrijk
31-12-2013

Een aantal inwoners van de wijk Elsrijk in Amstelveen heeft het initiatief genomen om Stadsdorp Elsrijk op te zetten. In Stadsdorp Elsrijk staat modern nabuurschap centraal. We willen elkaar in ons stadsdorp beter leren kennen, diensten en kennis uitwisselen en activiteiten organiseren. Met elkaar, voor elkaar en buiten de bureaucratische kanalen om. Krachten bundelen, wederkerigheid en de regie in eigen hand nemen zijn basisprincipes waarmee we modern nabuurschap vormgeven om daarnaast - in de toekomst - de zorg in de wijk optimaal te organiseren.

elsrijk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Nummer 3 op de wijkkaart van Amstelveen is Elsrijk


Wat is modern nabuurschap?

Een onderling ruilproces tussen wijkgenoten die elkaar diensten leveren op menselijke schaal. Het gaat om wederkerigheid: iedereen heeft wel iets te geven én te nemen, van concrete vaardigheden en deskundigheid tot de warmte die iemand verspreidt en het gezelschap dat iemand kan bieden, of het organiseren van een activiteit. Modern nabuurschap kenmerkt zich door gelijkwaardigheid, dialoog en het respecteren van ieders eigenheid en vrijheid.

elsrijk Amstelveen
(Bron Stadsdorp Elsrijk - 2013)

Het logo van het Stadsdorp Elsrijk


Clubs Stadsdorp Elsrijk:

Zingen, de Muziekclub, de Fietsclub, de Wandelclub, After dinner walk,  Mahjong spelen, Huiskamer Bridge, de Leesclub, de Vogelclub en Conversatie Engels. Buurtbijeenkomsten: zie website www.stadsdorpelsrijk.nl  Meer informatie: Hans Steenvoorden 06-24533873 en Ans Fontijn 06-22118575.

Elsrijk?

De hofstede Elsrijk, ook wel buitenplaats genoemd, behoorde aan de heer Kuykens. Deze buitenplaats lag niet aan de Amstel. Het landgoed bevond zich bij de banpaal aan de Amsterdamseweg. Veel later in de geschiedenis werd daar het kantoorgebouw van Van Leer gebouwd.

In 1565 stond er op de plaats van het buiten een huis, dat eigendom was van de kinderen van Dirck Hillebrantsz. (den Otter), burgemeester van Amsterdam. In het begin van de 17de eeuw was Dirk Vechtersz. eigenaar. Hij verkocht het in 1628 aan Jacob Jansz. Reael, schepen van Amsterdam.

De wijk Elsrijk is groot en heeft een groot aantal kleinere buurten met een eigen sfeer en ontstaansperiode. Het overgrote deel van de bebouwing bestaat uit laagbouw, maar er komt ook hoogbouw voor.

elsrijk Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2004)

De hofstede Elsrijk op een nagetekende gravure, uit de 18de eeuw


In het groen in de wijk staan veel inheemse planten (heemgroen) die goed groeien op de van nature vochtige grond in Elsrijk. Een kenmerk van de wijk zijn ook het grote aantal waterpartijen. Deze zijn niet alleen mooi, maar zorgen ook voor de afvoer van regenwater in de grond. Elsrijk is een goed voorbeeld van de groenarchitectuur van vóór 1940.

Bevolking op 1 januari 2013 in Elsrijk-West: 4.595 en in Elsrijk Oost: 4.875 bewoners, totaal 9470. De woningvoorraad bestaat uit 4369 woningen. In Amstelveen ligt het gemiddeld besteedbaar inkomen met € 39.600 in 2010, ruim boven het landelijk gemiddelde. De gemiddeld hoogste inkomens vinden we in Buitengebied en Elsrijk-Noord en West.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.