Bijgewerkt: 21 maart 2023

Het internationaal beleid van Amstelveen 2023-2026

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-03-2023

Amstelveen is met 142 verschillende nationaliteiten een diverse, internationale stad. Inmiddels heeft 23% van de Amstelveners een buitenlands paspoort. Deze steeds internationalere samenstelling van de bevolking heeft impact op de Amstelveense samenleving én de dienstverlening van de gemeente.

In Internationaal beleid 2023 – 2026: werken aan een internationale stad in balans adresseert de gemeente de uitdagingen die de toenemende internationalisering met zich meebrengt. Het nieuwe beleid wordt binnenkort ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

De internationale bedrijven met hun internationale medewerkers dragen bij aan de economische welvaart van Amstelveen en de regio. Deze welvaart leidt ook tot meer druk op lokale voorzieningen zoals het internationale en reguliere onderwijs en de woningmarkt. De internationale diversiteit verrijkt onze samenleving maar vraagt ook om meer aandacht voor sociale samenhang in de wijken en buurten.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen

Aansluiting op veranderde bevolkingssamenstelling. Doel van het nieuwe internationale beleid is meer balans tussen economische groei en welzijn. Volgens burgemeester Tjapko Poppens is het belangrijk dat Amstelveen een stad blijft waar alle Amstelveners zich thuis voelen. 'Het nieuwe beleid biedt geen kant en klare oplossingen, wel uitgangspunten om gemeentelijk beleid en dienstverlening beter te laten aansluiten op de veranderde bevolkingssamenstelling. Daarbij geeft het handvatten om met ondernemers, maatschappelijke organisaties en álle Amstelveners op een goede manier samen te leven in onze stad.'

Het nieuwe beleid richt zich op de volgende pijlers:

Internationalisering: Het samenleven in een internationale stad vraagt wat van de internationale nieuwkomers én de Amstelveners die hier al langer wonen. Vanuit het netwerk Amstelveen Connect@ stimuleert de gemeente het contact tussen internationale en Nederlandse Amstelveners. Daarnaast raakt internationalisering uiteenlopende beleidsvelden binnen de gemeente. Bewustwording van de impact van internationalisering op het werk is een aandachtspunt voor de organisatie.

International business: Amstelveen werkt binnen samenwerkingsverband amsterdam inbusiness aan goede relaties met de internationale bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en het selectief aantrekken van nieuwe internationale bedrijven. Focus ligt daarbij op bedrijven die passen bij de economische, sociale en ruimtelijke ambities van de MRA en bereid zijn om bij te dragen aan de lokale samenleving.

Internationale samenwerking: de gemeente wil internationale samenwerking van Amstelveense maatschappelijke organisaties faciliteren. Samenwerking met herkomstlanden van internationale Amstelveners draagt bij aan meer onderling begrip. Bij gemeentelijke internationale samenwerking staat voorop dat deze ook bijdraagt aan de opgaven van Amstelveen. Hierbij past voorzetting van onze samenwerking met partnerstad Tempelhof-Schöneberg.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.