Bijgewerkt: 28 juni 2022

Het kabinet is aan de slag met de arbeidsmarkt en pensioenen

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
16-12-2017

Het kabinet streeft naar een gezond pensioenstelsel en een fitte arbeidsmarkt, die opgewassen zijn tegen de ontwikkelingen van nu en de toekomst. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil daarom de komende periode aan tafel met werknemers- en werkgeversorganisaties over de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel. Daarnaast begint de minister alvast met de uitwerking van een aantal specifieke maatregelen. In 2020 moeten de belangrijkste wetswijzigingen in werking treden. Dit staat in de brief ‘Balans op de arbeidsmarkt’ (8 pagina’s) die aan de Tweede Kamer is gezonden.

Foto Amstelveen
(Foto Nia Palli/SZW - 2017)

drs. Wouter Koolmees (D66) minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


De Nederlandse economie staat er goed voor en dat is te merken op de arbeidsmarkt. De arbeidsparticipatie is hoog, het aantal banen neemt toe en de werkloosheid is sterk gedaald. Toch is er onderhoud nodig, de balans op de arbeidsmarkt is de afgelopen jaren verstoord. De regels knellen soms voor werkgevers en werkenden en niet iedereen krijgt dezelfde kansen op een goed inkomen voor nu en later. Ook kan men zich niet altijd snel genoeg aanpassen aan het snel veranderende werk.

Om het goede van het stelsel te kunnen behouden, wil het kabinet de arbeidsmarkt weer in evenwicht brengen en het pensioenstelsel klaarmaken voor de toekomst. Deze doelstellingen wil het kabinet graag met de sociale partners bereiken. Bij een rondgang langs werknemers- en werkgeversorganisaties is gebleken, dat er nu geen ruimte is voor een allesomvattend sociaal akkoord. Minister Koolmees wil het overleg daarom vorm geven in vijf samenhangende routes.

In de eerste route zullen de sociale partners en het kabinet fundamentele arbeidsvragen verkennen. Zo zullen zij zich bijvoorbeeld buigen over duurzame inzetbaarheid. In de tweede route wordt het gesprek gevoerd over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Het kabinet streeft ernaar om begin 2018 overeenstemming met de sociale partners te krijgen, zodat in 2020 de wetgeving klaar is.

Het aantrekkelijker maken van vaste contracten en de relatie tussen vast en flex, komen aan de orde in de derde route. Minister Koolmees zal zo snel mogelijk beginnen met het voorbereiden van nieuwe wetgeving. In de loop van 2018 zullen de wetsvoorstellen naar de Tweede Kamer gaan. Hij zal hierbij de sociale partners betrekken. In route vier wordt samen met sociale partners gewerkt aan de uitwerking van een aantal complexe maatregelen uit het regeerakkoord, zoals die rond ziekte en arbeidsongeschiktheid en zzp. Tenslotte wil het kabinet in de vijfde route de maatregelen in de Participatiewet uitwerken. Hier sluiten ook de gemeenten bij aan.

Lees ook het artikel van Das Kapital: Koolmees komt met 'nieuwe balans op de arbeidsmarkt Das Kapital is een plek, waar cijferneukertjes heen gaan vlak, voordat ze van beursgebouwen springen. Waar sensatie en realiteit elkaar ontlopen. Waar u de allerslechtste tips met betrekking tot online handel kan vinden.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.