Bijgewerkt: 3 juli 2022

Het kabinet pakt de opzettelijke fraude in de zorg aan

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
19-04-2018

<p>Geld dat voor de zorg is bestemd, moet ook daadwerkelijk aan zorg worden besteed. Het veruit grootste deel van de zorgaanbieders handelt naar eer en geweten. Zij leveren goede zorg en indiceren en declareren die ook op de juiste wijze. Dat blijkt ook uit de controles die toezichthoudende en handhavende instanties uitvoeren. Ook geven zorgverzekeraars aan dat bijvoorbeeld in de medisch- specialistische zorg op rechtmatigheidsterrein grote vooruitgang is geboekt. Zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben zelf ook de nodige inspanningen verricht waarmee een &#64258;inke impuls is gegeven aan rechtmatige zorg. Door de gezamenlijke inspanningen zijn op verschillende terreinen verbeteringen gerealiseerd. <br>

<center><img src="afbeeldingen/2017-Hugo-de-Jonge-CDA.jpg" alt="Foto Amstelveen" /><br><span class="bron">(Foto Nia Palli/VWS - 2017)</span><br><br>Hugo de Jonge (CDA) minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport</center><br>

Maar natuurlijk gaat het niet altijd goed en is er ruimte voor verbetering. Soms worden per ongeluk fouten gemaakt. Zorgverlening blijft mensenwerk en de regelgeving is ook niet altijd even duidelijk. Daar leren we van en zo kunnen we vervolgens verbeteringen aanbrengen en herhaling voorkomen. Tegelijk zijn er helaas ook personen die willens en wetens misbruik maken van zorggelden: fraude. Dat geld wordt dan dus niet aan zorg besteed; het dupeert pati&euml;nten, verzekerden en de belastingbetaler en dat is kwalijk. Bovendien straalt het gedrag van frauderende zorgaanbieders negatief af op de hele sector en zet het de solidariteit en betaalbaarheid van ons zorgstelsel onder druk. In de zorg is daarom geen plek voor fraudeurs.<br>

<strong>Het kabinet komt met een aanpak</strong> om onbedoelde fouten en opzettelijke fraude in de zorg tegen te gaan. Jaarlijks kosten deze onrechtmatigheden de samenleving miljoenen euro's. De aanpak concentreert zich met name op vijf specifieke zorgsectoren: <em>medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, mondzorg, wijkverpleging en het persoonsgebonden budget</em>. Dat schrijven de bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. <br>

Minister De Jonge: &lsquo;Er gaat veel geld om in de zorg. Bedoeld &eacute;n onbedoeld komt dat geld niet altijd op de juiste plek terecht. Dat is niet alleen kwalijk voor pati&euml;nten en cli&euml;nten, maar voor de hele samenleving. Het is geld dat wordt opgebracht door ons allemaal. Daarom wil ik die onrechtmatigheden samen met mijn collega&rsquo;s Bruins en Blokhuis fors terugdringen.&rsquo;<br>

Naast de aanpak in de vijf specifieke zorgsectoren, worden straks scherpere eisen gesteld aan de toetreding tot de zorg. De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) verbetert het toezicht op nieuwe zorgaanbieders en er komt een meld- en vergunningsplicht. Bovendien krijgen zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten meer wettelijke mogelijkheden om gegevens over fraudeurs met elkaar te kunnen uitwisselen via een speciaal waarschuwingsregister. Met het programma <a href="https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2018/04/19/programma-rechtmatige-zorg/Rechtmatige-Zorg.pdf">Rechtmatige Zorg</a> (pdf 64 pagina&rsquo;s) presenteert het kabinet een aanpak om onbedoelde fouten en opzettelijke fraude in de zorg tegen te gaan.</p>Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.