Bijgewerkt: 15 april 2024

Het kabinet steunt KLM met 3,4 miljard euro

Nieuws -> KLM

Bron: MinFin/KLM
26-06-2020

'COVID-19 heeft ertoe geleid dat de luchtvaart de afgelopen maanden wereldwijd vrijwel tot stilstand is gekomen. De pandemie heeft een ongekend grote impact op de activiteiten van de KLM Groep. Om deze zware periode het hoofd te bieden en om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen heeft KLM kort na de uitbraak al een groot aantal maatregelen genomen om de liquiditeit te behouden. Desalniettemin heeft KLM de komende periode behoefte aan aanvullende financiering. Hierover zijn de afgelopen maanden intensief gesprekken gevoerd met de Nederlandse staat en met banken.'- meldt KLM op 26 juni 2020.

De financiering zorgt ervoor dat KLM haar activiteiten kan voortzetten en dat de positie van het bedrijf naar de toekomst toe wordt versterkt. De voorwaarden die de Nederlandse Staat aan het pakket stelt, hebben betrekking op de gehele KLM Groep en betreffen de arbeidsvoorwaarden van alle medewerkers van de KLM Groep, de variabele beloning van directie en topmanagement, herstructurering, dividend, governance, netwerkkwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid.

Foto Amstelveen
(Foto Ben Kortman/KLM - 2019)

Pieter Elbers CEO (Chief Executive Officer) algemeen directeur van KLM


KLM CEO Pieter Elbers: 'Door COVID-19 zit KLM momenteel in een crisis van ongekende omvang. Het financieringspakket is noodzakelijk om de komende periode de lange en moeilijke weg van herstel veilig te stellen. Dit is een zeer belangrijke stap en ik spreek namens alle KLM collega’s mijn dank uit aan de Nederlandse staat en de banken voor het vertrouwen in onze organisatie en onze toekomst. Met het financieringspakket kan KLM invulling blijven geven aan haar belangrijke maatschappelijke rol bij de economische opbouw en op het gebied van duurzaamheid. Komende periode zal enerzijds hard gewerkt worden aan het herstel van het routenetwerk en anderzijds aan de uitwerking van het herstructureringsplan en de ingrijpende voorwaarden die zijn gesteld aan het pakket.'

Het kabinet steunt KLM voor een bedrag van 3,4 miljard euro. De steun bestaat uit een garantiestelling voor bankleningen van maximaal 2,4 miljard euro en een directe lening door de staat van maximaal 1 miljard euro. Tevens is er met Air France-KLM afgesproken dat de eenzijdige opzegtermijn voor de hub-functie van Schiphol, de zogenoemde staatsgaranties, wordt verlengd van negen maanden naar vijf jaar. KLM is als grootste gebruiker van Schiphol cruciaal voor de luchthaven. Met de verlenging van de opzegtermijn is er meer zekerheid voor KLM en Schiphol en dus het publieke belang van Nederland.

Het kabinet stelt voorwaarden aan de financiële steun, zoals een kostenreductie van vijftien procent bij KLM, verlaging van het aantal nachtvluchten en een actieve bijdrage aan duurzaamheid. Om ervoor te zorgen dat de uitvoering van de gemaakte afspraken gecontroleerd wordt, is door het kabinet een zogenoemde ‘state agent’ aangesteld om toezicht te houden op de besteding van het geld. Het steunpakket voor KLM is formeel voor goedkeuring ingediend bij de Europese Commissie. Ministers Hoekstra van Financiën en Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat hebben de Tweede Kamer vandaag hierover geïnformeerd. Het kabinet verleent deze steun vanwege het belang van KLM voor het internationale netwerk op Schiphol. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie en werkgelegenheid.Het kabinet stelt voorwaarden aan de financiële steun voor KLM. Zo wordt bij medewerkers die meer dan driemaal modaal verdienen gevraagd ten minste twintig procent van het salaris in te leveren, zodat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Werknemers die minder verdienen wordt gevraagd een lager percentage in te leveren. Gedurende de looptijd van de steun wordt geen dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders, worden geen bonussen uitgekeerd. Het aantal nachtvluchten wordt teruggebracht van 32.000 naar 25.000. KLM committeert zich aan afname CO2-uitstoot van de luchtvaartsector met 50 procent per passagier kilometer in 2030 ten opzichte van 2005.

Verder vindt het kabinet het noodzakelijk dat moedermaatschappij Air France-KLM en beide dochtermaatschappijen KLM en Air France maatregelen nemen om kosten te verlagen door te reorganiseren. De leningen worden zo veel mogelijk door de markt gefinancierd. De Nederlandse staat garandeert maximaal negentig procent van het te lenen bedrag dat door 11 Nederlandse en internationale banken wordt gefinancierd.

De directe lening door de Nederlandse staat loopt tot eind 2025 en wordt in tranches verstrekt. De tranches zijn afhankelijk van de voortgang van vervulling van de voorwaarden. Pas nadat de voorwaarden naar tevredenheid van de Nederlandse staat zijn vervuld, zal een volgende tranche van de lening beschikbaar worden gesteld. Er zijn in de afgelopen periode intensieve gesprekken gevoerd met Air France-KLM, KLM en de Franse staat over de financiële steun en de toekomst van de onderneming. Er is al veel werk verzet, maar er is desondanks nog veel werk te verrichten om ervoor te zorgen dat Air France en KLM belangrijke spelers blijven in een zwaar concurrerende luchtvaartmarkt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.