Bijgewerkt: 3 december 2022

Het kabinet trekt 646 miljoen euro uit voor economische groei in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
10-04-2021

Een investering van 646 miljoen euro en een reservering van 3,5 miljard euro in 10 projecten moet zorgen voor meer economische groei in Nederland. Het kabinet wil dit geld uit het Nationaal Groeifonds onder meer steken in groene waterstof, innovatief en toekomstbestendig onderwijs en het doortrekken van de Noord-Zuidlijn. Hiermee neemt het kabinet het advies van de onafhankelijke beoordelingsadviescommissie onder leiding van Jeroen Dijsselbloem volledig over. Dat hebben minister Van ’t Wout (Economische Zaken en Klimaat) en minister Hoekstra (Financiën) bekendgemaakt.

Foto Amstelveen
(Foto Arenda Oomen/ SZW - 2014)

Bas van 't Wout (VVD) minister van Economische Zaken en Klimaat


De commissie adviseert het kabinet 646 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds direct toe te kennen (deels onder voorwaarden). Voor 3,5 miljard euro aan reserveringen moeten de indieners extra onderbouwing geven voordat een definitief besluit volgt. Het Nationaal Groeifonds is bedoeld voor eenmalige publieke investeringen die bijdragen aan de toekomstige economische groei. De projecten leiden tot hogere productiviteit en creëren nieuwe economische bedrijvigheid, zo concludeert de commissie mede op basis van analyses van het Centraal Planbureau en andere experts.

Foto Amstelveen
(Foto Arenda Oomen /Ministerie van Financiën - 2018)

mr. Wopke Hoekstra (CDA) minister van FinanciënTweede ronde Nationaal Groeifonds. Het kabinet trekt de komende vijf jaar in totaal 20 miljard euro uit voor investeringen in kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling & innovatie. In deze eerste ronde zijn via de ministeries van OCW, EZK en IenW projecten verzameld die in aanmerking willen komen voor financiering vanuit het Groeifonds. Vanaf begin mei begint een tweede indieningsronde. Na toetsing aan de indieningscriteria en advisering door de beoordelingsadviescommissie neemt het kabinet begin 2022 een besluit over de projecten voor de tweede ronde.

Bas van ’t Wout, minister van Economische Zaken en Klimaat: 'We helpen nu zoveel mogelijk ondernemers de coronacrisis door. Maar we moeten ook stevig investeren in economische groei voor de lange termijn. Een steeds groter deel van onze welvaart wordt besteed aan publieke voorzieningen, zoals zorg en pensioenen. Huishoudens willen daarnaast geld overhouden in hun portemonnee. Een hogere economische groei is nodig om dit te betalen.'

Wopke Hoekstra, minister van Financiën: 'Met deze investeringen op verschillende fronten wordt door het Nationaal Groeifonds een belangrijke eerste stap gezet richting het verhogen van onze toekomstige welvaart. Het advies zet een hoge standaard voor de volgende rondes en waarborgt daarmee dat voorstellen daadwerkelijk maximaal bijdragen aan het verdienvermogen van de Nederlandse economie.'

Foto Amstelveen
(Foto Paul Voorham/Wikipedia - 2013)

Jeroen Dijsselbloem lid van de Centrale Plan Commissie (CPC) , het onafhankelijk advies- en toezichtsorgaan van het Centraal Planbureau. Daarnaast is hij voorzitter van de High Level Group on Financing Sustainability Transition. Op 30 maart 2021 werd hij benoemd tot als voorzitter van de onafhankelijke commissie van het Nationaal Groeifonds. De onafhankelijke commissie van het Nationaal Groeifonds beoordeelt investeringsvoorstellen en adviseert het kabinet hierover. In de komende 5 jaar is vanuit het Groeifonds 20 miljard euro beschikbaar om te investeren in projecten die bijdragen aan structurele economische groei


Jeroen Dijsselbloem, voorzitter beoordelingsadviescommissie: 'Wij hebben als commissie de 15 toekomstgerichte voorstellen nauwkeurig tegen het licht gehouden. Je kunt de euro immers maar één keer uitgeven. Alle voorstellen waar nu geld voor wordt vrij gemaakt, investeren wij daadwerkelijk in vernieuwing. Waar nodig vragen wij nog om extra onderbouwing, maar wij zien veel kansen voor hogere structurele en duurzame groei van onze economie.' Kamerbrief: URL RO.nl https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/09/kamerbrief-bekostiging-investeringsvoorstellen-uit-nationaal-groeifonds  


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.