Bijgewerkt: 5 december 2022

Het kabinet wil betere ondersteuning van slachtoffers bij verwerking misdrijf

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
09-01-2020

Om slachtoffers beter te ondersteunen bij het verwerken van de schade door een misdrijf, gaat het kabinet meer bekendheid geven aan de mogelijkheden van zogenoemd herstelrecht. Herstelrecht* biedt de mogelijkheid voor het slachtoffer om de verdachte of veroordeelde te confronteren met de gevolgen die een misdrijf voor hem of haar heeft gehad en voor de andere partij om verantwoordelijkheid te nemen. Om meer bekendheid hieraan te geven onder rechters en officieren van justitie komt er onder andere duidelijk informatiemateriaal, zo schrijft minister Dekker (Rechtsbescherming) in een brief (pdf 4 pagina’s) aan de Tweede Kamer.

Foto Amstelveen
(Foto Arenda Oomen/Ministerie van Justitie en Veiligheid - 2018)

drs. Sander Dekker (VVD) minister voor Rechtsbescherming: 'Een misdrijf heeft enorme gevolgen voor slachtoffers. Naast een straf, kan soms een gesprek met een veroordeelde over een schadevergoeding of een contactverbod enorm helpen. Om dit beter mogelijk te maken, gaan we de ondersteuning en inzet van 'herstelrecht' versterken'Verbeteringen. Om de bekendheid van herstelrecht te vergroten, wordt er – naast duidelijk informatiemateriaal – ook bekeken of een centraal informatie- en meldpunt kan voorkomen dat organisaties die bijvoorbeeld slachtoffer bij moeten staan langs elkaar heen werken. Daarnaast gaan onderzoekers alle landelijke of regionale voorzieningen in kaart brengen en beschrijven wanneer deze gebruikt worden.

De Universiteit Twente en de Universiteit Maastricht onderzoeken bovendien welke factoren een rol spelen bij de lagere kans op herhaling van criminaliteit na mediation. De Hogeschool Utrecht heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteitseisen voor strafrechtmediators. De resultaten van deze onderzoeken worden betrokken bij de vervolgaanpak. Tenslotte verduidelijkt het kabinet de wetgeving als het gaat over slachtoffers, verdachten en mediation.

*Herstelrecht is de tegenhanger van het strafrecht, het is een benadering van het recht, waarbij een van de reacties op een misdrijf bestaat uit het organiseren van een ontmoeting tussen het slachtoffer en de dader, soms met vertegenwoordigers van de gemeenschap in het algemeen. Het doel is voor hen om hun ervaring te delen met wat er is gebeurd, om te bespreken wie er schade heeft geleden door het misdrijf en hoe, en om een consensus te creëren voor wat de dader kan doen om de schade van het misdrijf te herstellen. Dit kan een betaling van geld van de dader aan het slachtoffer omvatten, verontschuldigingen en andere amendementsmaatregelen, en andere acties om de getroffenen te compenseren en om te voorkomen dat de dader in de toekomst schade berokkent. Het straffen van de dader is daaraan onderschikt en dient alleen het doel de slachtoffers genoegdoening te bieden. Bekijk ook de website van SlachtofferhulpAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.