Bijgewerkt: 17 augustus 2022

Het kabinet wil de handhaving van de coronamaatregelen versterken

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
22-09-2021

Nederland gaat vanaf zaterdag 25 september 2021 verder open. In de horeca, kunst- en cultuursector, professionele sport en evenementensector worden Coronatoegangsbewijzen (CTB) ingezet. Het sluitstuk van het invoeren van de CTB is het toezicht en de handhaving op de naleving. De afgelopen week heeft het kabinet gesproken met het Veiligheidsberaad en de VNG om nadere afspraken te maken over de handhaving. Het kabinet erkent dat er een grote uitdaging ligt voor zowel de ondernemers als gemeenten om alles in goede banen te leiden. Het is belangrijk gezamenlijk op te trekken, daarom is er de afgelopen tijd met burgemeesters, politie, OM maar ook ondernemers gesproken om de invoering van de CTB vanaf aankomende zaterdag zo goed mogelijk te laten verlopen.

Het kabinet en het Veiligheidsberaad hebben over de handhaving met elkaar onderstaande afspraken gemaakt: Het uitgangspunt is dat bezoekers primair zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de gestelde maatregelen. Ondernemers, instellingen en verenigingen primair worden geacht te toetsen of bezoekers een geldig CTB hebben, dat correspondeert met hun legitimatie. Omdat dit een extra opgave neerlegt bij ondernemers maar ook gemeenten, heeft het kabinet besloten om voor de periode oktober tot december € 45 miljoen euro beschikbaar te stellen. Dit geld kan worden ingezet voor bijvoorbeeld beveiligers, controleurs of hosts die ondernemers helpen bij de controle van de CTB. De wijze waarop het budget verdeeld wordt en beschikbaar komt wordt spoedig aan gemeenten bekend gemaakt via het Ministerie van Justitie en Veiligheid.De lokale driehoek concentreert zich primair op locaties, waarvan zij acht dat het risico op besmetting en/of niet naleven het grootst is. Bij herhaaldelijke of opzettelijke niet-naleving van de controleplicht door de ondernemer wordt tot daadwerkelijk ingrijpen over gegaan. Dit kan door middel van een waarschuwing, een last onder dwangsom of door sluiting van een locatie. Bestuursrechtelijke handhaving door gemeenten is in deze het sluitstuk en heeft het oogmerk om de naleving te bevorderen.

Deze werkwijze gaat uit van vertrouwen en doet recht aan de inspanningen die het overgrote deel van de ondernemers en instellingen doet om de maatregelen na te (doen) leven. Daar waar het niet goed gaat wordt de verantwoordelijke aangesproken en waar nodig wordt er gehandhaafd. Het kabinet werkt nog aan een gerichte tegemoetkoming voor nachtclubs en discotheken.

Wilt u naar een evenement, de horeca of een culturele activiteit in Nederland? Zoals een festival, cultureel uitje, restaurant of sportactiviteit? Vanaf 25 september 2021 is alleen met het coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 13 jaar toegang mogelijk:

-in alle horeca binnen (behalve bij afhalen zoals in sportkantines),

-bij evenementen (zoals festivals, optredens, feesten en publiek bij professionele sportwedstrijden) en bij vertoning van kunst en cultuur (zoals in bioscopen en theaters).

Dat geldt binnen én buiten, met én zonder vaste zitplaats. Vanaf 14 jaar moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs worden gecontroleerd.

Voor ondernemers: informatie over coronatoegangsbewijs Coronatoegangsbewijs (ctb) in horeca en bij evenementen

3 manieren voor coronatoegangsbewijs. U kunt op 1 van deze 3 manieren een coronatoegangsbewijs krijgen: Vaccinatiebewijs: Volledige coronavaccinatie. Met een Europees goedgekeurd vaccin. In Nederland is een vaccinatie meestal geldig vanaf 14 dagen nadat u volledig bent gevaccineerd. Bent u op of na 14 augustus 2021 met Janssen geprikt? Dan is uw vaccinatie in Nederland na 28 dagen geldig. Meestal kan CoronaCheck uw vaccinatiebewijs automatisch ophalen uit de systemen van RIVM of GGD. Herstelbewijs, Bewijs positieve coronatest van minimaal 11 dagen en maximaal 180 dagen geleden, Testbewijs, Een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur voor de activiteit.

Download CoronaCheck-app of ga naar CoronaCheck.nl. CoronaCheck werkt op iOS en Android-telefoons vanaf Android 6 en iOS 12 (iPhone 5s en nieuwer). De app is gratis te downloaden uit de Apple App Store en de Google Play Store. U kunt in de app maximaal 1 coronabewijs per persoon laten zien. Heeft u geen smartphone? Of wilt u uw coronabewijs liever op papier? Of gaat u naar een activiteit met mensen zonder app? Dan kunt u het  coronabewijs voor uzelf of uw kinderen ook uitprinten via de website CoronaCheck.nl. Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.