Bijgewerkt: 14 augustus 2022

Het koor van het Clare College uit Cambridge in Kruiskerk Amstelveen

Nieuws -> Kerk

Bron: Protestants Amstelveen
07-12-2016

Woensdag 21 december 2016 geeft 's avonds om 20.00 uur het koor van het Clare College uit Cambridge, een wereldberoemd studentenkoor, een bijzonder kerstconcert in de Kruiskerk Amstelveen, Van der Veerelaan 30A. In de Kruiskerk zingt het koor een programma, dat meer dan duizend jaar advent- en kerstmuziek omvat. Voor de pauze worden de Gregoriaanse O-antifonen, die rond het jaar 800 al in kloosters in de adventtijd gezongen werden, uitgevoerd met contrasterende parallelcomposities die in de loop der eeuwen zijn gemaakt.

Na de pauze komt het concert in de kerstsfeer als prachtige traditionals, geestige en ontroerende Carols en koralen over de geboorte van het kerstkind gezongen worden. Kaarten kunnen gekocht worden bij boekhandel Venstra op het Stadsplein Amstelveen, of als e-tickets op www.klassiekemuziek.nl . Op de avond van het concert zijn ze, voor zover dan nog aanwezig, te koop bij de ingang van de kerk. Kaarten kosten € 22,50 (jongeren tot 25 jaar € 12,50). Er is vrije plaats keuze en de kerk is open vanaf 19.00 uur. Verdere informatie: www.kruiskerk-amstelveen.nl .Het koor heeft in ruim 40 jaar een geweldige reputatie opgebouwd. Volgens dirigent Graham Ross, sinds 2010 hoofd van het muziekdepartement en bestuurder van Clare College, mag de 'vibrant music scene setup' van Clare vooral op het conto van zijn voorgangers Timothy Brown en John Rutter geschreven worden. Hijzelf bouwt hierop voort en heeft bijvoorbeeld twee jaar geleden het Dmitri-ensemble opgericht, het studentenorkest van de Universiteit van Cambridge waarmee vorig jaar de kamersymfonieën van Sjostakovich/Barshai zijn opgenomen.

Het geheim van de uitstekende reputatie van Clare College als broedplaats van muzikaal talent is gelegen in de goede infrastructuur voor muziek. Elk jaar melden zich studenten die goed en graag zingen en musiceren. Een strenge selectie van de koor- en orkestleden, drie keer per week een repetitie en choral services in de eigen kapel van het College, cd- en radio-opnames en concerttournees in binnen- en zijn belangrijke ingrediënten van het succes van het koor. De meeste leden blijven bij het koor tot ze een diploma hebben behaald aan de Universiteit van Cambridge. Na hun bachelor zijn er altijd Clare-studenten die in de muziek verder gaan en opgeleid worden tot professioneel musicus.

Een andere reden voor de populariteit van Clare College bij muzikale studenten is volgens Graham Ross het geweldig brede, klassieke repertoire. Van middeleeuwse missen en complexe Renaissance polyfonie tot hedendaagse muziek. Of het koor nu à capella zingt, of met orkest musiceert, of het populaire traditionals brengt of oratoria, passies, opera of onterecht vergeten composities: van alle markten is het thuis.

Een van de aantrekkelijke kanten voor de koorleden is de diverse samenstelling van het koor. De koorleden studeren heel verschillende vakken: behalve muziekstudenten zijn er ook die geschiedenis, een moderne taal, aardwetenschap, natuurwetenschappen of engineering studeren. De koorleden gaan graag op buitenlandse tournee. Het koor heeft een uitstekende naam waardoor het overal in Europa, Noord-Amerika en Azië wordt uitgenodigd. Onlangs zongen ze nog in het Opera House van Sydney en in Hong Kong. Komend voorjaar worden cd-opnames gemaakt van acht cantates van Johann Sebastian Bach.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.