Bijgewerkt: 22 maart 2023

Het kruispunt van Dr. Willem Dreesweg-Jupiter-Melkweg wordt heringericht

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-02-2021

Het kruispunt Dr. Willem Dreesweg-Jupiter-Melkweg in Amstelveen wordt heringericht voor een betere verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer. Hiertoe heeft het College van B en W een ontwerpverkeersbesluit genomen.

Op het kruispunt moeten fietsers en voetgangers zich mengen tussen het autoverkeer. Onder hen zijn schoolgaande kinderen. Auto’s moeten bovendien onnodig wachten als er een tram aan komt, omdat er geen opstelvlakken voor afslaand verkeer zijn.

'We willen de veiligheid en doorstroming verbeteren met een herinrichting en een nieuwe verkeersregelinstallatie. Fietsers en voetgangers, onder wie schoolgaande kinderen, moeten veilig kunnen oversteken en de doorstroming moet beter' - zegt Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer.Voor de herinrichting wordt onder meer het zuidelijke gedeelte van de oostelijke kruising Dreesweg-Jupiter-Melkweg afgesloten voor motorvoertuigen. Het fietspad in zuidelijke richting wordt een verplicht fietspad en fietsers krijgen voorrang op het kruisend verkeer op Jupiter en Melkweg. Hiernaast wordt nog een aantal aanpassingen gedaan waaronder een voetgangersoversteekplaats op het noordoostelijke deel van Jupiter.

Het ontwerpverkeersbesluit wordt 15 februari 2021 gepubliceerd in het Gemeenteblad. 16 februari ligt het ter inzage en begint de zienswijzeprocedure. Het college van B en W neemt in mei een definitief verkeersbesluit. De werkzaamheden staan gepland voor juli en augustus 2021 in de schoolvakantie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.