Bijgewerkt: 25 juni 2022

Het nieuwe pensioenstelsel is onredelijk volgens ANBO

Nieuws -> Informatief

Bron: ANBO
15-06-2020

Gepensioneerden kopen niets voor het nieuwe pensioenstelsel, vindt ouderenorganisatie ANBO. Het stelsel gaat in 2026 van start en dat betekent dat de gemiddelde gepensioneerde die nu 75 jaar is, er pas van profiteert als hij of zij dik 80 jaar oud is. Dat is onredelijk, vindt ANBO. Als pleister op de wonde krijgen gepensioneerden in 2021 hooguit een lagere of geen korting op hun pensioen. ANBO zal dit standpunt maandag 15 juni 2020 inbrengen in een gesprek met minister Koolmees van SZW over het pensioenakkoord dat hij met sociale partners bereikte.

Pensioenkorting dreigt. 'We zijn op zich voorzichtig positief over het nieuwe stelsel, alleen is in het akkoord niets geregeld voor de komende jaren; totdat het nieuwe stelsel in werking treedt,' aldus Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: 'Er is alleen door de minister toegezegd dat voor kortingen dezelfde regeling geldt als vorig jaar: bij dekkingsgraden boven de 90 % hoeft niet te worden gekort. Echter, vier van de vijf grote fondsen scoren nu onder de 90 %, waardoor kortingen tot 5 % nu al boven de markt hangen. Wat ons betreft zijn kortingen onnodig, onwenselijk en schadelijk als dat in het nieuwe stelsel ook niet zou hoeven.”

Foto Amstelveen
(Bron ANBO - 2020)

Liane den Haan algemeen directeur bij ANBO


Geen indexatie voelen ouderen in portemonnee. Waar FNV-voorman Tuur Elzinga eerder heeft gesteld dat de pensioenen in de komende jaren moeten worden geïndexeerd, is daar blijkbaar in het nieuwe akkoord geen afspraak over gemaakt. Liane den Haan: 'Gepensioneerden lopen nu al 20 % achter, doordat hun pensioen al 10 jaar niet is geïndexeerd. Als de komende 6 jaar ook geen indexatie plaatsvindt, dan komt daar naar verwachting nog eens meer dan 12 % bij. Pensioenen zijn dan 35 tot 40 % minder waard! Exclusief de korting! En dat, terwijl de kosten voor onder meer de huur en energie wel omhoog zijn gegaan. Veel ouderen merken dat echt heel erg in hun portemonnee.”

Ouderen: wel de lasten, niet de lusten van nieuw pensioenstelsel. Als de het nieuwe stelsel in 2026 van kracht is en er dan wel geïndexeerd wordt, zijn veel ouderen die nu gemiddeld 75 jaar zijn, al ver boven de 80. 'Er lijkt geen enkele aandacht voor deze groep. Zij hebben vooral de lasten gedragen van het huidige onredelijke stelsel, maar missen de vruchten van de vernieuwing. Dat is onredelijk en onevenwichtig,'-aldus Liane den Haan.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.