Bijgewerkt: 6 december 2021

Het ontwerpbestemmingsplan van Landtong is ter inzage

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
02-09-2020

Het college van B en W van Amstelveen zet de volgende stap in de kwaliteitsslag van het gebied Landtong. Daar zijn een nieuwe brede school, maximaal 160 woningen, waarvan minimaal 45% huurwoningen in het middeldure lage segment en veel groen gepland. De overige woningen zijn voorzien in de middeldure koopsector. Het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan van de voorziene bebouwing en inrichting van het gebied liggen vanaf 3 september 2020 zes weken ter inzage. Daarna gaan de stukken ter besluitvorming naar de gemeenteraad.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2019)

In het 3D model van het stedenbouwkundige ontwerp van de Landtong zijn het scholencluster en de vier woongebouwen te zien, samen met een fiets- en voetpad dat dwars door het gebied met sport- en spelvoorzieningen loopt naar de Bovenkerkerpolder


Beide plannen zijn de uitwerking van de ontwikkeling zoals beschreven in de startnotitie. Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening: 'Dit gebied kon een kwaliteitsslag gebruiken. Dat geven we met een nieuwe brede school, een schoolplein met een groene uitstraling, buitenspeelvoorzieningen, een nieuw fietspad én nieuwe woningen.' Binnen het plangebied speelt groen een belangrijke rol: een parkachtige uitstraling is uitgangspunt, naast behoud van groen.Het ontwerp van de brede school is in gang gezet. De planning is om nadat alle procedures zijn doorlopen eerst de brede school te bouwen en dan de oude scholen te slopen. Naar verwachting kan in 2024 woningbouw starten.

Informatieavond. Het ontwerpbestemmingsplan Landtong ligt vanaf 3 september ter inzage. Het is op afspraak in te zien bij de balie Bouwen in het raadhuis aan Laan Nieuwer-Amstel 1 en via de website www.amstelveen.nl/landtong . Op maandagavond 21 september 2020 organiseert de gemeente een informatieavond in wijkcentrum De Bolder, Groenhof. Vanwege coronaregels is geen vrije inloop mogelijk. Op www.amstelveen.nl/landtong vindt u informatie hoe u zich kunt aanmelden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.