Bijgewerkt: 25 juni 2024

Het oude schoolgebouw aan de Lindenlaan wordt gesloopt

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
11-04-2016

Herbert Raat (VVD) wethouder Vastgoed informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Geachte leden van de gemeenteraad,

Nu de nieuwbouw voor de Parcivalschool en Montessorischool 'De Linde' in gebruik is genomen, staat het oude schoolgebouw aan de Lindenlaan 315 – 317 leeg. Om onder meer onveilige situaties en verloedering van de buurt te voorkomen, zal op korte termijn een begin worden gemaakt met de sloop van dit gebouw.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De Vrije Parcival School in Amstelveen aan de Lindenlaan in 2013


Inmiddels heeft de wettelijk verplichte asbestinventarisatie plaatsgevonden en is de aanbesteding voor de sloop van dit gebouw gestart. Volgens planning (vooral bepaald door voorgeschreven procedurestappen in de aanbesteding) zullen de sloopwerkzaamheden in mei 2016 beginnen.

Met vriendelijke groet,

Herbert Raat

Wethouder VastgoedAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.