Bijgewerkt: 20 juni 2024

Het pand aan Schokland 14 aangewezen als gemeentelijk monument

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-04-2020

De voormalige telefooncentrale in Randwijck in Amstelveen aan Schokland 14 is aangewezen tot gemeentelijk monument vanwege de cultuurhistorische waarde. De buitenkant van het gebouw is gaaf behouden gebleven en daardoor monumentwaardig, oordeelt de onafhankelijke adviesorganisatie MOOI Noord-Holland.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen/Amstelveenweb - 2014)

De telefooncentrale van Amstelveen in september 1964 aan Schokland 14


Het pand aan Schokland 14 is een ontwerp van de Rijksgebouwendienst. De cultuurhistorische waarde zit in het feit dat de voormalige telefooncentrale een zichtbaar bewaarde herinnering is aan het lokale en nationale telefoonwezen dat in de twintigste eeuw een stormachtige ontwikkeling doormaakte. Hoewel het pand op nationaal niveau niet uniek is, is het als nutsgebouw voor de gemeente Amstelveen wel degelijk bijzonder schrijft MOOI Noord-Holland op 3 december 2019 in haar onderbouwing. De Erfgoedcommissie adviseerde het college dan ook om het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Foto Amstelveen
(Bron Herbert Raat - 2020)

Herbert Raat (VVD) wethouder Monumenten en Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening in de binnenplaats van het gebouw op 7 april 2020


Geschiedenis. 'De voormalige telefooncentrale is een ankerpunt binnen de ontwikkeling van de telefonie in de 20ste eeuw en laat zien hoe zorgvuldig de Rijksgebouwendienst dit soort voorzieningen ontwierp. In samenhang met de omringende bebouwing uit de jaren 1960 is het ook van grote stedenbouwkundige waarde. Het laat goed de historische ontwikkeling van het gebied zien. Wij hechten er grote waarde aan om de geschiedenis van Amstelveen zoveel mogelijk te bewaren voor latere generaties.' - zegt Herbert Raat (VVD) wethouder Monumenten.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Het Europees GO Centrum aan Schokland 14 in 2019


Tot december 2019 deed het pand dienst als Europees Go Centrum. Het interieur van de voormalige telefooncentrale is zodanig gewijzigd dat het in zijn geheel buiten de bescherming als gemeentelijk monument valt. 'Dit maakt mogelijke herbestemming van het gebouw makkelijker. De buitenzijde is helemaal gaaf gebleven.' -aldus Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.