Bijgewerkt: 13 augustus 2022

Het renovatieproject van het Noorddamcentrum in Bovenkerk vordert

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/Amstelveenweb
18-12-2021

In de Kadernota 2018 van de gemeente Amstelveen is besloten dat het College B en W 700.000 euro voor de verbouwing van het Noorddamcentrum in Bovenkerk reserveert en hiervoor de begroting 2022 zal wijzigen. Een bedrag van € 125.000,- werd beschikbaar gesteld voor de investering van een vlakke toneelvloer in het gebouw in 2022, waarvan € 50.000,- te dekken vanuit de reguliere budgetten amateurkunst en sociale samenhang en € 75.000,- te dekken vanuit fondswerving door Stichting Bovenkerk als onvoorwaardelijke gift, waaraan Stichting Bovenkerk geen rechten kan en zal ontlenen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Het Noorddamcentrum in Bovenkerk tijdens de verbouwing op 17 december 2021


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Het Noorddamcentrum in Bovenkerk tijdens de verbouwing op 17 december 2021.
Als alles volgens het bouwplan verloopt gaat dit cultureel centrum in het voorjaar van 2022 open


Dit voorstel heeft tot doel om het Noorddamcentrum te ontwikkelen tot een kleinschalige toegankelijke evenementen- en ontmoetingslocatie. Niet alleen voor de huidige gebruikers van het Noorddamcentrum, maar voor alle amateurkunstverenigingen en –stichtingen in Amstelveen, het onderwijs en cultuurbeoefening voor en door mensen met een fysieke beperking, bijvoorbeeld aan het rolstoeldansen.

Foto Amstelveen
(Bron Hoogeveen Architecten - 2021)

Het verbouwde Noorddamcentrum in Bovenkerk volgens de schets van Hoogeveen Architecten

In september 2021 is de verbouwing van het Noorddamcentrum gestart. Vanuit het Noorddamcentrum had men acht culturele en sociale verenigingen repetitieruimte verhuurd, die daarmee tevens een vaste thuislocatie hadden voor het wekelijks uitvoeren van hun activiteiten. Belangrijk voor deze verenigingen is in het vernieuwde Noorddamcentrum om een thuis te hebben op vaste avonden met gebruikmaking van opslag en horeca na afloop voor het sociale aspect van amateurkunst beoefening.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.