Bijgewerkt: 14 juni 2024

Het schoolvak Nederlands is te saai

Nieuws -> Taal

Bron: Taalpost
22-01-2016

Vakwetenschappers van acht universiteiten lanceren samen met docenten Nederlands een manifest over het schoolvak Nederlands. Het manifest bevat stellingen voor verbeteringen aan het schoolvak, dat de afgelopen 25 jaar nauwelijks veranderd is - meldt het Genootschap Onze Taal. Op dit moment geeft het schoolvak Nederlands volgens het manifest geen inzicht in taal en literatuur, leerlingen vinden het saai, de inhoud staat ver van de werkelijkheid en de resultaten vallen tegen. De zogenoemde Meesterschapsteams Nederlands pleiten nu voor een 'bewuste geletterdheid': leerlingen kennis en inzicht laten verwerven op het gebied van taal, communicatie, literatuur en cultuur.

Foto Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2016)

Vakwetenschappers van acht universiteiten lanceren samen met docenten Nederlands een manifest over het schoolvak Nederlands. Het manifest bevat stellingen voor verbeteringen aan het schoolvak, dat de afgelopen 25 jaar nauwelijks veranderd is


Meer algemeen is de kritiek: het programma heeft te weinig inhoud, is niet uitdagend genoeg, en het sluit onvoldoende aan bij de maatschappelijke eisen voor taalvaardigheid en geletterdheid. Dat moet en kan beter. In 2015 heeft diverse malen intensief overleg plaatsgehad tussen docenten, wetenschappers, didactici, onderwijsonderzoekers en allerlei bij het schoolvak Nederlands betrokken instanties. Uit de discussies bleek een grote eenstemmigheid over de richting, waarin het vak verder ontwikkeld en verrijkt dient te worden: het moet meer gaan om bewuste taalvaardigheid en bewuste literaire competentie, kortom: bewuste geletterdheid. Lees verder: Manifest Nederlands op school (pdf 4 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.