Bijgewerkt: 23 mei 2024

Het stadsbos van de toekomst

Nieuws -> Amsterdamse Bos

Bron: Amsterdamse Bos
22-10-2019

Het Amsterdamse Bos startte deze week met een digitale enquête via Facebook onder haar bezoekers. De enquête is onderdeel van de participatie voor het nieuwe Bosplan. Dit is een visie voor het Bos, waarin de gemeente Amsterdam als eigenaar van het Bos de ambities en doelen opschrijft. Omdat het Bos grotendeels op grondgebied van Amstelveen ligt, hebben de wethouders van Amsterdam en Amstelveen afgesproken om dit Bosplan gezamenlijk vast te stellen.

Groene ambities voor de toekomst. Het aantal inwoners in de gemeenten rondom het Amsterdamse Bos groeit gestaag. De behoefte aan recreatie in het groen vergroot de druk op het Bos. Om te zorgen dat wat het Bos te bieden heeft aansluit op de wensen en behoeften van gebruikers en bezoekers en om de groene ambities voor de toekomst te verwezenlijken, werkt de Bosorganisatie aan een nieuw Bosplan: Stadsbos van de Toekomst. Het Bosplan zorgt voor een toekomstbestendig evenwicht tussen natuur en vrijetijdsbesteding, mét ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De Geitenboerderij Ridammerhoeve in het Amsterdamse Bos in september 2017


Participatie. Het Bosplan wordt participatief vastgesteld. Er zijn gesprekken gevoerd met experts, expertmeetings met belanghebbenden georganiseerd en er volgen in november 2019 enkele wandelingen met de boswachter, gecombineerd met rondetafelgesprekken. De digitale enquête is onderdeel van de participatie. Via Facebook worden deelnemers in advertenties uitgenodigd om mee te denken over het plan en te reageren op stellingen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

De Boswinkel in het Amsterdamse Bos in april 2019


Omdat uit bezoekersonderzoeken blijkt dat het Bos veel bezoekers uit de Metropoolregio trekt richt de enquête zich primair op Amsterdammers, Amstelveners, Aalsmeerders en Badhoevedorpers en secundair op Purmerend en Haarlemmermeer. Zie ook: amsterdamsebos.nl/bosplan.

Geschiedenis en ontwerp Amsterdamse Bos

De inspirator voor het Amsterdamse Bos was Jac. P. (Jacobus Pieter) Thijsse (1865-1945), veldbioloog en natuurbeschermer. Al in 1900 maakte hij zich zorgen om het groen rond de stad. In zijn werk gaf hij aan, dat het gebied bezuiden de Nieuwe Meer zeer geschikt was voor het aanleggen van een bos. In 1927 kregen de ideeën om het Amsterdamse Bos aan te leggen gestalte. Het zag het levenslicht als het 'Boschplan', ontworpen met het doel uitbreiding van de recreatiefaciliteiten van de hoofdstad Amsterdam. De architecten van het plan waren de stedenbouwkundigen Cornelis van Eesteren en Jakoba Mulder. In 1928 werd besloten tot aanleg. Het bos is aangelegd in de toenmalige Rietwijkerpolder.

In 1929 begon het gigantische werk, dat door duizenden werkloze ongeschoolde arbeiders werd verricht. Later kwamen ook hoger opgeleide mensen aan het project werken, want door de wereldwijde financiële crisis heerste in Nederland grote werkloosheid. Amsterdam had meer dan 50.000 mensen zonder werk.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2019)

Kaart van het 'Boschplan Amsterdam' uit 1937


In het kader van werkverschaffing, -geen werk betekende geen uitkering-, moesten hier de werklozen per dag 8,5 uur werken, maar ook 5 1/2 uur op de zaterdagen. Het meeste werk werd door handenarbeid verricht, dus met één stuk gereedschap, de schop. Stalen kiepkarren werden wel beschikbaar gesteld door de Nederlandse Heidemaatschappij, welke op een aangelegde railverbinding met behulp van kleine locomotieven de aarde hebben verplaatst. Drie miljoen kubieke meter aarde werd verzet op het 895 hectare grondoppervlak en er werden tot 1940 meer dan 200 duizend bomen en struiken geplant. Deze vormen nog steeds de basis van het Amsterdamse Bos.

Ideeën hiervoor werden uit het buitenland gehaald. In Londen mochten mensen bijvoorbeeld in parken op het gras zitten, of picknicken. Dat was voor Nederland revolutionair. Het ontwerp van het Amsterdamse Bos werd een ideale mix van natuurlijk parklandschap en mogelijkheden voor recreatie en ontspanning.

Feiten en cijfers. Het Bos is drie keer groter dan het Central Park in New York en 22x groter dan het Vondelpark. Het Amsterdamse Bos biedt ruimte en rust, maar heeft ook allerlei attracties, zoals Klimpark Fun Forest, Spa Zuiver, Miniport en de Geitenboerderij. Het Bos wordt jaarlijks 6 miljoen keer bezocht (tellingen 2009-2010). Bezoekers: 40% uit Amsterdam, 27% uit Amstelveen, 17% uit de regio, 16% van elders. De bezoekers waarderen het Amsterdamse Bos met een 8,2. Lees meer over het Amsterdamse BosAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.