Bijgewerkt: 25 juni 2022

Het stimuleringsprogramma 'Gezond in de Stad' ook in de wijk Groenelaan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
18-04-2018

Amstelveen blijft de gezondheid in de wijken bevorderen en 25.000 euro is beschikbaar voor goede ideeën. Het stimuleringsprogramma 'Gezond in de Stad' krijgt vervolg. Doel is gezondheidsverschillen te verkleinen. Na een succesvolle invoering in Bankras-Kostverloren en Keizer Karelpark introduceert de gemeente het nu ook in de wijk Groenelaan.

De gemeente ziet Sportbedrijf Amstelveen, GGD en Participe Amstelland als belangrijke partners om een gezonde leefstijl te stimuleren en kennis en ervaringen over gezondheid in Amstelveen te verzamelen. Gezamenlijk organiseren en stimuleren zij bijvoorbeeld activiteiten om overgewicht bij jongeren te verminderen en een gezonde leefstijl bij jong en oud te bevorderen.Jaarlijks 25.000 euro subsidie beschikbaar voor drie wijken. Zorgprofessionals, verenigingen, onderwijsinstellingen en inwoners met ideeën om gezondheidsverschillen in de genoemde wijken te verkleinen, kunnen subsidie aanvragen. Meer informatie is te verkrijgen via subsidiebureau@amstelveen.nl.

Amstelveen Inspirerende GIDS gemeente. Gezond in de Stad (GIDS) is een landelijk initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij stellen rijksgeld beschikbaar om gezondheidsverschillen in wijken met lagere sociaal economische status aan te pakken. De afgelopen jaren heeft Amstelveen vol ingezet op het stimuleringsprogramma. Dit is succesvol verlopen. Door welzijn, sport  en gezondheid te combineren via wijkcoach en de buurtsportcoach zijn veel wijkbewoners betrokken bij de verschillende activiteiten. Amstelveen is hierdoor zelfs in 2017 uitgeroepen tot inspirerende GIDS gemeente.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.